Ennakoivasta #lastensuojelu’sta on hyötyä kunnille.…