Päihdeongelmaisten äitien kuntoutus sai rahoituksen vuodeksi – Ensi- ja turvakotien liitto