Tavoitteena hyvinvointi – yksi näkökulma väkivaltatyöhön – Ensi- ja turvakotien liitto