Ensikoti on tärkeä yhteisö oman perheen ollessa kaukana – Ensi- ja turvakotien liitto