Trauman tunnistaminen vaatii herkkyyttä – Ensi- ja turvakotien liitto