Kävelin reilut kaksi ja puoli vuotta sitten jännittyneenä kohti Itä-Pasilaa ja Ensi- ja turvakotien liiton toimistoa, sillä olin aloittamassa työn uuden ja jännittävän hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ensimmäistä kertaa Suomessa etsivää väkivaltatyötä. Kuten tunnettua, aika kuluu nopeasti ja tällä viikolla olen saanut käsiini uunituoreen, hankkeen tulokset esittelevän julkaisun. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja minun on aika jatkaa matkaani kohti uusia haasteita. Ennen matkan jatkumista pysähdyn vielä hetkeksi summaamaan kulunutta aikaa yhteen.

Hankkeen työn tiivistävä julkaisu Askeleita jalkautuvaan väkivaltatyöhön – hyvinvoinnilla on nyt julkaistu! Voit tutustua siihen täällä.

Lisätietoja Jalkautuva naistyö -hankkeesta

Hankkeen kuluessa moni ajatus ja idea, joita tuona huhtikuisena aamuna mielessäni pyörittelin, on muuttunut aivan toisenlaiseksi. Etsivä työ on muotoutunut hankkeen kuluessa jalkautuvaksi työksi, jossa korostuu hyvinvoinnin edistäminen väkivaltaa ennaltaehkäisevänä tekijänä. Me hankkeessa mukana olevat olemme huomanneet, että jalkautuva väkivaltatyö on menetelmä, jossa asenne on erityisen tärkeä. Sen kautta on mahdollista nähdä väkivaltatyössä tehtävä asiakastyö täysin uudella tavalla. Se on myös johdon ja esimiesten usko siihen, että jalkautuminen voi tuoda väkivaltatyöhön uudenlaisen tavan tarjota apua ja palveluita niitä tarvitseville. Jalkautuvassa väkivaltatyössä asennetta tarvitaan, sillä työ vaatii ennen kaikkea heittäytymistä ja ennakkoluulottomuutta.

Väkivaltaa kokevat ovat jalkautuvalle väkivaltatyölle erinomainen kohderyhmä, sillä läheisessä ihmissuhteessa tapahtuva väkivalta tulee edelleenkin harvoin perheen ulkopuolisten, läheisten tai viranomaisten tietoon. Suurin osa lähisuhdeväkivaltaa kohtaavista jää edelleen palveluiden ja tuen ulkopuolelle. Jalkautuvan väkivaltatyön avulla voidaan tavoittaa kokijoiden lisäksi myös väkivallan tekijöitä. Uskon, että jalkautuvalla väkivaltatyöllä on suuri mahdollisuus kasvaa varteenotettavaksi työmuodoksi.

Jalkautuva väkivaltatyö on siitä erinomainen työmuoto, että jokainen voi ottaa siitä palasia ja osasia omaan työhönsä juuri sen verran, kuin tarvitsee. Haluankin kannustaa jokaista väkivaltatyön kentällä toimivaa kokeilemaan rohkeasti uusia jalkautuvan työn elementtejä. Hankkeen julkaisussa onkin esitelty erilaisia jalkautumisen tapoja, joita olemme hankkeessa kokeilleet. Jokainen voi myös suunnitella omanlaisiaan, alueelleen sopivia jalkautumisen muotoja. Minne ja miten juuri teidän alueellanne olisi hyvä jalkautua? Rohkaistu kokeilemaan ihmisten arjen keskelle jalkautumista!

Tässä hankkeessa on otettu ensiaskeleet jalkautuvassa väkivaltatyössä. Me hankkeessa mukana olleet toivomme, että tulevaisuudessa alan toimijoilta löytyisi rohkeutta ja etenkin asennetta jatkaa hankkeessa aloitettua polkua ja leventää sitä niin, että askeleet olisivat varmoja ja vakaita.

Kirjoittaja: Elina Havu

Elina Havu työskenteli Ensi- ja turvakotien liitossa Jalkautuvan naistyön hankkeessa. Hän on siirtynyt toisiin tehtäviin.