Taloudellisen väkivallan tunnistaminen ja puheeksi ottaminen voi tuntua haastavalta, mutta jokaisella viranomaisella ja ammattilaisella on velvollisuus reagoida väkivaltaan. Taloudellinen väkivalta on osittain piilossa oleva väkivallan muoto, joka helposti jää muiden väkivallan muotojen varjoon. Ilmiöön liittyy myös häpeän tunnetta, joka voi olla yksi syy asiasta vaikenemiselle. Kokijan voi olla itsensäkin haastavaa tunnistaa tilannettaan taloudellisen väkivallan kohteena. 

Taloudelliseen väkivaltaan puuttuminen voi tuntua ammattilaisesta haastavalta myös sen vuoksi, että auttamisen keinot ovat rajallisia ja auttamisessa voi tulla vastaan rakenteellisia esteitä. Usein kokijat saattaisivat tarvita moniammatillista apua, sillä heillä voi olla niin väkivallan kokemukseen, terveyteen, talousasioihin kuin juridisiin kysymyksiin liittyviä haasteita. 

Taloudellisen väkivallan tunnistaminen 

Ilmiön tunnistaminen omassa asiakastyössä on kaiken lähtökohta. Taloudellista väkivaltaa voi esiintyä lähisuhteissa monella eri tavalla. Tekijänä voi olla esimerkiksi puoliso, ex-puoliso, vanhempi, oma aikuinen lapsi tai lapsenlapsi, ystävä tai joku muu kokijalle tärkeä henkilö. Lue lisää taloudellisen väkivallan muodoista ja lataa aiheeseen liittyvä julisteemme. Sen voi halutessaan laittaa esille myös asiakastilaan. 

Lataa tästä: Taloudellisen väkivallan muodot -juliste 

Taloudellisen väkivallan puheeksi ottaminen 

Jos epäilet, että asiakkaasi on taloudellisen väkivallan tai hyväksikäytön kohteena, on tärkeää ottaa asia hänen kanssaan puheeksi. Rahan roolista perheessä tulisi systemaattisesti kysyä seulonnan omaisesti palveluissa, sillä yksilöiden ja perheiden ongelmien takana on usein raha. Se on myös yksi tärkeistä syistä erojen taustalla. Rahaan liittyvillä erimielisyyksillä on tapana kärjistyä vakavammiksi kuin muiden riitojen. Taloudelliset ongelmat myös nostavat itsemurhariskiä ja jopa perhesurmien taustalla on usein talousongelmia. 

Vinkkejä taloudellisen väkivallan puheeksi ottamiseen: 

  • Turvallisuus ja luottamuksellisuus: Selvitä ja varmista kokijan turvallisuustilanne ja se, liittyykö hänen tilanteeseensa muita väkivallan muotoja, esimerkiksi fyysistä tai henkistä väkivaltaa. 
  • Kuuntele ja usko: Erityisen tärkeää on kuunnella asiakasta tarkasti myös rivien välistä ja uskoa hänen kertomaansa. Taloudellisen väkivallan kokijan tilanne on usein ehtinyt etenemään hyvin haastavaksi ja joskus hänen tilanteensa voi kuulostaa uskomattomalta. On kuitenkin erittäin tärkeää olla kyseenalaistamatta häntä, sillä kokija saattaa olla tuskastunut siihen, ettei hänen tilannettaan oteta todesta. Tai hän saattaa kertoa tilanteestaan ensimmäistä kertaa vuosikymmenien vaikenemisen jälkeen. Ammattilaisen reaktiolla on merkittävä vaikutus siihen, miten kokija on valmis ottamaan palveluita vastaan. Ota vastaan hänen tunteensa ja kerro, että hän ei ole yksin. Taloudellinen väkivalta on yllättävän yleinen, mutta vaiettu ilmiö. Muista kertoa, että häneen kohdistunut taloudellinen väkivalta ei ole hänen syynsä. 
  • Ohjaa saattaen ja varmista avun saaminen: Koska kokija usein kaipaa moniammatillista apua, hän on saattanut hakea apua jo monesta paikasta – josta häntä on ohjattu aina uuden ammattilaisen luokse. Monet kokijat kertovat pettymyksestä avun hakemisen kokemuksissaan ja siitä, että he ovat jääneet tukalassa tilanteessaan yksin. Jos sinun tarvitsee ohjata häntä toisen ammattilaisen luo, tee se saattaen: Varmista, että tämä taho pystyy auttamaan ja ottaa hänet vastaan. Mahdollisuuksien mukaan voit lähteä hänen mukaansa. 
  • Lähisuhteeseen liittyvät erityispiirteet: Tiedosta, että lähisuhdeväkivaltaa kokenut on oman elämänsä paras asiantuntija. On tärkeää ymmärtää, että taloudellisen väkivallan kokija ei ole välttämättä valmis tekemään toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi välittömästi. Kunnioita sitä ja muista, että ensimmäisenkin siemenen kylväminen on askel eteenpäin. 

Taloudellisen väkivallan mittari  

Taloudellisen väkivallan mittaristo sisältää useita erilaisia taloudellisen väkivallan muotoja, jotta asiakkaan tilanne voidaan selvittää kokonaisvaltaisesti. Mittariston lopussa on ehdotettu erilaisia toimenpiteitä ja auttavia tahoja, joista saattaa olla apua taloudellisen väkivallan kokijalle. Mittaristo sisältää vastausasteikon 0–4, jossa 0 ei ole asiakkaan tilanteeseen liittyvää teko, ja 4 on toistuva teko. On tärkeää reagoida asiakkaan tilanteeseen alimmista vastausvaihtoehdoista, jotta taloudellinen väkivalta ei jää huomiotta. Lisäksi asiakkaan tilannetta selvitettäessä on tärkeää olla tekemättä oletuksia niin, ettei ammattilainen ohjaa asiakkaan puhetta, tai vähättele asiakkaan kertomaa. Väkivalta sekä talousasiat ovat edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa herkkiä asioita, joten asiakkaan kokemuksiin tulee suhtautua työskentelyssä sensitiivisesti. Väkivalta voi loppua ainoastaan siitä puhumalla. 

Materiaalia työn tueksi: