Parisuhteet tarvitsevat tukea. Avun saaminen parisuhteen ongelmiin on kuitenkin hankalaa, selviää Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton kanssa yhteistyössä tehdystä kyselystä. Kyselyssä kartoitettiin pienten lasten vanhempien kokemuksia parisuhteen ja erotilanteen tuesta. Lähes joka kolmas vastaajista koki avun saamisen parisuhteen ongelmiin vaikeana.

Moni alkaa pohtia eroa, jos parisuhteessa on ongelmia. Eropohdintojen yleisyys tuli ilmi myös kyselyssä. Erityisesti lapsen syntymä voi olla iso kriisi suhteelle; enemmän kuin puolet pariskunnista on harkinnut eroa vauvavuoden aikana tai sen jälkeen. Vauvavuosi voi haastaa parisuhdetta, kun omaa eikä yhteistä parisuhdeaikaa enää ole entiseen tapaan. Kyselyssä nousi esille, että eroa pohtiessa hyödynnettiin ammattilaisilta ja läheisiltä saatavaa tukea.

Ero ei ole epäonnistuminen

Asenteet eroamiseen ovat muuttuneet. Suurin osa vastaajista koki, että ero ei ole epäonnistuminen. On hyvä, että eroa ei nähdä automaattisesti epäonnistumisena, vaan yhtenä päätöksenä muiden elämään liittyvien päätösten rinnalla. Parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät. Ero ei ikinä ole helppo eikä nopea ratkaisu, mutta se voi olla juuri oikea. Ero voi silti tuntua epäonnistumiselta, vaikka järjen tasolla ratkaisun pystyy ymmärtämään. Eroon liittyvien tunteiden käsittelyyn on myös ammattilaisilta tukea saatavilla, vaikka iso osa kyselyyn vastaajista kertoi saaneensa tukea tunteiden käsittelyyn lähinnä läheisiltään.

Ero voi olla lopputulos pitkään jatkuneisiin parisuhteen ongelmiin. Eropäätökseen johtivat mm. kommunikaatiovaikeudet sekä tunneyhteyden, läheisyyden ja seksin puute.  Toimiva vuorovaikutus on kaikkien ihmissuhteiden perusta. Kommunikaatiovaikeuksiin on hyvä hakea apua myös eron jälkeen, jotta yhteinen, eron jälkeinen vanhemmuus voi sujua parhaalla mahdollisella tavalla.

Puhetta parisuhteesta ja tietoa eri palveluista tarvitaan entistä enemmän

Kyselyssä nousi esille, että parisuhteesta kysytään lähinnä neuvolassa. On kuitenkin kaikkien perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuulla, että parisuhde puhetta ja tietoa palveluista on helposti saatavilla pikkulapsiperheille. Lapsen ensimmäiset vuodet ovat hyvin merkittäviä, joten kaikki satsaus ja tuki on tarpeen.

Palveluihin tulisi päästä silloin, kun tarve on akuutti. Jonottaminen voi syödä sekä toivoa että motivaatiota ottaa apua vastaan. Tärkeää olisi myös puhua ennaltaehkäisevän tuen merkityksestä. Ongelmien ennaltaehkäisy on niin inhimillisesti kuin taloudellisesti katsottunakin kevyempi ratkaisu.

Ennaltaehkäisy edellyttää kuitenkin myös haasteiden tunnistamista; mihin tarvitsemme parisuhteessamme tukea? Yleensä tunnistamme haasteet ja avun tarpeet silloin kun ongelmat ovat jo ehtineet paisua isoiksi. Parisuhteen äärelle on kuitenkin hyvä pysähtyä myös silloin, kun kaikki on hyvin ja pohtia, miten meillä menee ja mitä parisuhde tarvitsee voidakseen hyvin myös jatkossa. Toimiva parisuhde vaatii tekoja. Kyselyssä sitoutuneisuus toiseen, yhteiset lapset sekä yhteiset tulevaisuuden suunnitelmat nousivat merkittävimmiksi tekijöiksi yhdessä pysymisen kannalta.

Parisuhteen ongelmiin ja erotilanteeseen on saatavilla monenlaista tukea ja apua. Käy katsomassa oman paikkakuntasi eropalvelut sivustolta apuaeroon.fi. Sivustolta löydät myös apua eroon -chatin, jossa on saatavilla keskustelutukea eroauttamisen ammattilaisten kanssa.

Kirjoittaja: tanjakoskinen

Tanja Koskinen (VTM, Sosionomi AMK) toimii asiantuntijana Ero lapsiperheessä -tiimissä. Hän kouluttaa ammattilaisia eroon liittyvistä teemoista ja kehittää eroauttamisen menetelmiä. Tanja vastaa myös Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmästä, Erotukihenkilötoiminnasta, Kaksi kotia -sovelluksesta ja Apua eroon -sivustosta.