Eroauttamisen abc-koulutuksen (vuosikurssi 3.) osallistujat saavat tehdä kehittämistyötä omissa organisaatioissaan.  Työn alla on luoda toimintamalleja, perehdytysmateriaaleja tai työntekemisen tapoja, joiden avulla erotilanteessa olevien perheiden tuki vahvistuu. 

Tässä blogissa pääset kurkistamaan eroauttamisen kehittämistyöhön eri puolilla Suomea. Kirjoittajat ovat valinneet kirjoitustyylikseen minä-muodon. Blogissa esitellään viiden opiskelijan kehittämistehtävät.

Haku seuraavaan Eroauttamisen abc-koulutukseen on nyt avoinna. Lue lisää koulutuksesta ja hae mukaan!

Eroauttamisen työhön lisää resursseja!

Minä fokusoin eroauttamisen kehittämisen Porin kaupungin Perheoikeudellisten palveluiden yksikköön. Tiimiimme kuuluu tällä hetkellä 4½ lastenvalvojaa ja ½ toimistosihteeri, johtava lastenvalvoja puuttuu. Porin sote-alueen väkiluku on noin 85 000.

Eroauttamiseen ei ole resursoitu aikaa, vaan perustyö eli sopimusneuvottelut vievät kaiken lastenvalvojien ajan. Ohjaamme paljon asiakkaita perheasioiden sovitteluun perheneuvolaan, minne jonot ovat pitkiä.

Tämän koulutuksen aikana minulle on syntynyt idea siitä, miten voisimme kehittää tiimimme eroauttamista. Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluu myös adoptioasiat, ja niitä hoitaa sosiaalityöntekijä. Hänellä on perheneuvojan koulutus, jonka myötä hänen työaikansa on jaettu perhe- ja kasvatusneuvonnan ja adoptioasioiden kesken. Lisäksi hänellä on pitkä työkokemus lastensuojelussa.

Olen tiimissämme tuonut esille tiimimme eroauttamisen tarpeen, ja siitä se ajatus lähti. Esimiehen kanssa on sovittu, että tämä kyseinen työntekijä siirtyy perhe-ja kasvatusneuvonnan tehtävistä meidän tiimiimme eroauttamistyöhön. Hän varaa vanhemmille sekä yksilö- että yhteisaikoja, jonka jälkeen hän ohjaa asiakkaat lastenvalvojalle sopimusten laatimista varten. Mietimme parhaillaan asiakasohjauksen käytäntöjä, ja ylipäätään uuden työtavan luominen on ollut mielenkiintoista ja mukaansatempaavaa!

Vahvistan työyhteisömme eroauttamistyön osaamista!

Meillä Rovaniemellä puolestaan eroauttaminen on ottanut pitkän harppauksen muutama vuosi sitten, kun perheoikeudellisiin palveluihin perustettiin kolme sosiaalityöntekijän virkaa. Sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan kuuluu olosuhdeselvitysten lisäksi Uuden eron-prosessi, joka on kohdennettu vanhemmille, jotka ovat tulossa tekemään ensimmäisiä sopimuksia lastenvalvojalla. Ennen lastenvalvojan aikaa, vanhemmille varataan ajat sosiaalityöntekijälle erikseen ja yhdessä. Tapaamisten tavoitteena on tukea vanhempia eroprosessissa sekä auttaa heitä sopimaan lasten asioista lapsen edun mukaisesti. Itse toimin yhtenä sosiaalityöntekijänä tiimissämme.

Kohdensin kehittämistyöni yksikkömme työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen. Koska työtä on paljon, kuten alalla yleensä, oman osaamisen kehittäminen voi unohtua. Kehittämistyöni olen toteuttanut luomalla kansion, johon kerään yksiköllemme hyödyllistä kirjallisuutta, verkkosivuja ja koulutuksia. Kansion tarkoituksena on perehdyttää uusia työntekijöitä työskentelemään eroperheiden kanssa, sekä mahdollistaa pitkäaikaistenkin työntekijöiden oman ammattitaidon kehittäminen vaivattomasti.

Loin perheohjaajien työn tueksi oman erotyön-oppaan!

Minä taas toimin perheohjaajana ja minulla on laaja kokemus uusperheiden kanssa työskentelystä ja perhedynamiikan haasteista, jotka myös useasti juurtuvat erotyöhön tai erotyön käsittelemättömyydestä. Kun tulee ero perheeseen, se on iso muutos sekä vanhempien että lasten elämässä. Näen että, eroauttamistyö ja hyvä sellainen on ennaltaehkäisevä toiminta mitä tarvitaan. Eroauttamistyö on vanhempien palvelu löytää ratkaisuja omiin kasvatusnäkemyksiin ja erimielisyyksiin, se on yhteisen vanhemmuuden suunnitelman laatiminen lasten eduksi ja lasten tuki tulla kuulluksi.

Näen itse tärkeänä, että lasten etu on etusijalla, että heillä on turvallinen olo eron aikana ja myös sen jälkeen.  Ero voi olla hyvinkin traumaattinen kokemus niin aikuisille kuin myös lapsille. Monelle se ydinperheen hajoaminen voi olla iso pettymys, joka jättää jäljen. Lapsilla on yhtäkkiä kaksi kotia, joiden välillä on omaa tasapainottelua ja etenkin riitaisissa eroissa vanhemmat luovat paljon stressiä ja mielipahaa, jotka voivat helposti välittyä myös lapsiin. Kasvatusriidat ovat yleisiä ja yhteisten pelisääntöjen laatiminen hankalaa.

Lapset ja vanhemmat hyötyvät ulkopuolisesta avusta, kun omat keinot eivät riitä. Riippuen tilanteesta, jos on nopea poismuutto tai hidas voi myös se luoda turvatonta oloa. Nopeissa eroissa lapset voivat olla hämmentyneet äkillisestä muutoksesta ja hitaissa voi tilanteet eronneiden vanhempien oleminen saman katon alla luoda tahattomia jännitettä. On tärkeää myös turvata vanhempien olotilaa, saa olla erimielisyyksiä, tuntea pettymystä, vihaa ja katkeruutta, mutta ne tunteet pitää käsitellä ja opetella elämään eri tavoin kuin ennen.

Erotyössä on mielestäni tärkeä asettaa lasten edut etusijaan ja luoda ympäristön missä vanhemmat ymmärtävät, että erimielisyyksiä on ja saa olla mutta pitää löytää keinot kommunikoida luomatta paineita lapsille. On tärkeä saada rakennettua vanhemmuussuunnitelma, jossa molemmat vanhemmat voivat tasapuolisesti tuoda omia näkemyksiä ja sitten yhteisymmärryksessä löytää paras mahdollinen ratkaisu tilanteeseen.

Oma kehittämistehtävä juurtui pitkälti siihen, että halusin tuoda esille omia kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä ja erilaisia tapoja työskennellä perheen kanssa. Haluan lisätä ymmärrystä ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia perheen tilanteesta ja miten sopeutua ammattilaisena erilaisiin tilanteisiin. Tuloksena tästä syntyi perheohjaajien eroauttamistyö-kirja omaan työyhteisöön.

On tavallista, että eroon liittyvät tunteet eivät hellitä ainakaan molemmilla kovinkaan nopeasti eron jälkeen. Silloin kohtaamiset voivat olla räjähdysherkkiä tai tuskallisia. On vastuullista vanhemman pohtia omaa toimintaansa niinä hetkinä, ja ottaa vastuu omasta osuudestaan kommunikoinnissa entisen puolison kanssa. On tärkeää pitää mielessä lapsi ja hänen parhaansa. Jos toinen solvaa ja loukkaa on vaikeaa ylläpitää keskustelua asiallisena, jolloin ammattilainen pyrkii rauhoittamaan keskustelua. On siksi tärkeää, että puolisot saavat mahdollisuuden työstää päättynyttä suhdettaan, vaikka ammattilaisen seurassa ja tukemana eikä lasten kuullen.

Muista, että olette molemmat edelleen vanhempia. Osallistu lasten koulun juhliin ja vanhempainiltoihin, matseihin ja matineoihin. Jos et voi mennä yhdessä ja istua entisen kumppanisi vieressä, mene kuitenkin ja istu etäällä entisestä puolisostasi. Pääasia on, että molemmat vanhemmat osallistuvat lapselle tärkeisiin tapahtumiin.

Lapsella on alttius koetella vanhempia: testata, kumpi olisi mukavampi ja kumpi antaisi helpommin periksi. Sovi yhteisistä pelisäännöistä toisen vanhemman kanssa. Yhteisiä pelisääntöjä kaivataan esimerkiksi kotiintulojaoissa, tietokoneen käytössä, TV:n katsomisessa, ikärajoissa, viikkorahoissa, bileissä, kavereiden luona yöpymisissä ja matkoissa.

MLL. (Kesäkuu. 26 2018). MLL. Noudettu osoitteesta Vanhemmuus jatkuu eron jälkeenkin: https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/vanhempien-ero/vanhemmuus-jatkuu-eron-jalkeenkin/

Kehitin uudenlaisen Erosta toipumisen ryhmän vanhemmille!

Minä puolestani toteutan Eroauttamisen ABC koulutuksen kehittämistyönä Erosta toipumisen ryhmän, joka kokoontuu Teams-yhteydellä 4 kertaa. Ryhmässä osallistujilla on mahdollisuus rakentaa oma erotarina ja pohtia miten vanhemmuus jatkuu eron jälkeen. Pohdimme miten erosta voi puhua lapselle ja miten eroa voi käsitellä lapsen kanssa. Isona teemana rinnalla kuljetetaan yhteistyövanhemmuuden kolmiota.

Ryhmä toteutuu Kantamoinen -osuuskunnan kautta. Se käynnistyy 17.9. ja kokoontuu lauantaisin kahden viikon välein 2h ajan. Työparikseni saan etäryhmien kokeneen vetäjän, joten saan apua tekniseen toteutukseen työpariltani. Ryhmään voi osallistua mistä päin Suomea tahansa. Osallistujiin ollaan yhteydessä ennen ryhmän alkamista ja varmistetaan se, että osallistuja tietää ryhmän tarkoituksen ja tavoitteen. Ryhmä ei sovi lapsettomille, koska yhteistyövanhemmuuden teema on keskeinen.

Koulutuksen aikana suurin oivallukseni ja merkittävin uusi oppini itselle oli se, että erossa ihminen eroaa aikuisiän merkittävimmästä kiintymyssuhteesta. Tämä lisää ymmärrystäni ja mahdollisuuksiani tukea vanhempaa, jota erokriisi on kohdannut.

Kokosin oman työyksikön työntekijöille kattavan tietopaketin!

Omassa kehittämistehtävässä keräsin Eroauttamisen ABC-koulutuksen luennoilta ja oheismateriaaleista tiiviin tietopaketin koko tiimin käytettäväksi. Tietopaketti sisältää linkkejä erilaisille sivustoille, joista ammattilaiset ja asiakkaat voivat hakea eroon ja erovanhemmuuteen liittyvissä asioissa tietoa, toimintamalleja ja ohjeita, sekä vertaistukea tai eri toimijoiden yhteystietoja. Tietopaketin tarkoituksena on, että ammattilaisen on nopea löytää tärkeät sivustot oman työn tueksi, mutta myös, että ammattilaisen on helppo välittää asiakkaille tietoa hyödyllisistä sivuistoista.

Kirjoittajat: Eroauttamisen abc- koulutuksen 3. vuosikurssin opiskelijat Marika, Jenny, Eva-Sofia, Jutta ja Sonja

Kuva: unsplash / Antonio Janeski