luelapsellesiIsä, mies, sinä olet tärkeässä roolissa lapsen lukemaan oppimisessa. Lukutaito ei synny itsestään.  Siihen tarvitaan kokemus, että lukeminen on iloinen ja tärkeä juttu, joka kuuluu arkeen.

Peräti 11 prosentilla eli noin 6 800:lla 15-vuotiaista lukutaito on heikkoa. Luku on kasvanut vuodesta 2000, kertoo Pisan lukutaitotutkimuksesta vastaava yliopistotutkija Inga Arffman Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Erityisesti heikko-osaisten perheiden lasten lukutaito rapistuu suuremmalla tahdilla kuin hyväosaisten. Poikien lukutaito on erityisen huonolla tolalla. Arffmanin mukaan tekninen lukutaito on kutakuinkin tallella.  ”Ongelmia on tekstin ymmärtämisessä ja sisäistämisessä. Sanotaan, että ensin opitaan lukemaan ja sen jälkeen vasta lukemalla oppimaan – ja juuri tämä toinen vaihe jää monilta saavuttamatta.” Miten näin on päässyt tapahtumaan?

Elisabeth Duursmanin ja kumppaneiden tekemä tutkimus vuonna 2015 käsitteli iltasatujen lukemista lapsille. Tutkimuksessa oli mukana 1000 isää ja äitiä. Tutkimuksen mukaan lapset hyötyvät enemmän isän lukemista saduista. Tutkijoiden mukaan miehillä ja naisilla on erilainen tapa lukea ja keskustella lukemastaan. Kun naiset juttelevat tekstistä lasten kanssa, he kysyivät enemmän faktakysymyksiä. Miehet taas kysyivät käsitteellisempiä kysymyksiä, jotka haastavat enemmän lapsen mielikuvitusta. He saattavat esimerkiksi kiinnittää huomiota kuvan tikapuihin ja kysäistä, muistaako lapsi milloin isä viimeksi käytti tikapuita.

Elisabeth Duursman mukaan myönteiset vaikutukset ovat erityisen suuria silloin, kun isät alkavat lukea lapsilleen kun he ovat alle 2-vuotiaita. Viime vuosina on hyvin dokumentoitu lukeminen tärkeys pikkulapsille. Vähemmän vakiintunut tutkimuskohde on kuitenkin se, miten ratkaiseva rooli isällä voi olla lukemisen edistäjänä. Englannissa tohtori Emyr Williams uskoo, että isät voivat vaikuttaa lapsen lukutaitoon koko varhaislapsuuden ja kouluiän olemalla lukijoina positiivisia roolimalleja.  Lasten maailmaa hallitsevat naishahmot. Isät ovat erilaisia suhteessa lasten kokemaan ”täti-maailmaan” ja tästä syystä isillä ja miehillä on tärkeä rooli sosiaalisessa oppimisessa. ”Yksi lapsen oppimisen tavoista on roolimallien matkinen ja kopiointi ”,  hän selittää.

Duursman ja Williams puhuvat kummatkin siitä, että lukeminen on mielletty naisten tehtäväksi ja tämä voi olla syynä siihen, että pojat eivät kiinnostu lukemisesta niin vahvasti kuin tytöt.  ”Isillä, isoisillä ja muilla miespuolisilla sukulaisilla on mahdollisuus muuttaa tätä kehityspolkua, näyttämällä erimerkkiä. Lapselle tärkeää on myös nähdä, että miehet lukevat ja se on heille tärkeä uuden oppimisen ja nautinnon lähde. Näin pojille kuin tytöillekin kehittyy ”sisäinen toimintamalli” suhteessa lukemiseen kun he ovat nähneet, että heidän sankarinsa lukee”, lisää tohtori Williams.

Lapset hyötyvät toistuvista luku- ja katseluhetkistä kirjan äärellä.  Jos lukemisen aloittaminen tuntuu hankalalta, isän ei kannata lannistua. Lapsen syliin ottaminen ja vaikkapa sadun kuuntelu yhdessä ja siitä keskustelu on hyvä tapa aloittaa lukemisharrastusta. Sarjakuvat tai selkokirjat ovat oiva valinta aluksi. Luettavaksi kannattaa valita sellainen kirja tai sarjis mistä kumpikin pitää. Aloita lyhyillä hetkillä. Käy katsomassa kirjaston vinkit. Hyviä lukuhetkiä!

Kirjoittaja: Sirpa Hopiavuori

Sirpa Hopiavuori toimi suunnittelijana Ensi- ja turvakotien liitossa, Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä. Hän on tällä hetkellä opintovapaalla.