Lapset ja nuoret ovat joutuneet kohtuuttoman koville. Yli kaksi vuotta olemme kamppailleet koronan kanssa. Se merkitsi rajoitustoimia, perheen ulkopuolisten kontaktien välttämistä, etäkoulua, vanhempien etätyötä ja perheissä myös taloudellisia huolia. Perhesuhteet ovat kiristyneet ja lähisuhdeväkivalta lisääntynyt. Lapsille ja nuorille nämä merkitsevät isoa taakkaa. Sitä ei aina ole ollut mahdollista jakaa kenenkään kanssa. Lasten ja nuorten mielenterveyden pulmat ovat huolestuttavasti lisääntyneen.

Aivan kuin pandemia ei olisi tarpeeksi. Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan ja kaikilta kanavilta tulvivat uutisoinnit sodan aiheuttamista valtavista kärsimyksistä eivät ole jättäneet lapsia ja nuoria rauhaan. Onneksi sotaa pakenevien ukranalaisten hätä on herättänyt valtavan suuren auttamisen halun. Se ei ole näkynyt vain keräyksissä kansan antoisana kätenä, vaan arjen monenlaisena auttamisena. Monet kodit ovat avanneet ovensa sotapakolaisille. Hyvä ja hädässä olevien auttaminen ovat asettuneet pahaa vastaan. Lapsille ja nuorille se on ollut varmasti myös toivoa antavaa.


…yhtään sotaa ei ole vain aseilla lopetettu, vaan viime kädessä sopimalla ja rauhaa rakentamalla.


Samanaikaisesti juuri mitään muuta ei uutisiin ole mahtunut kuin sotaa, aseiden vientiä ja Nato-jäsenyyttä. Olen varma, että nuoret ovat odottaneet monien aikuisten tavoin sitä, että jostain löytyisi ihmisiä, jotka tekisivät väsymättä ponnisteluja rauhan eteen ja sodan kauheuksien lopettamiseksi. Ymmärrän hyvin monen lapsen ja nuoren tuskan, ettei mitään sellaista ole ollut eikä näytä olevan näköpiirissäkään. Näin siitä huolimatta, että yhtään sotaa ei ole vain aseilla lopetettu, vaan viime kädessä sopimalla ja rauhaa rakentamalla. Toivon jokaisen lapsen ja nuoren  ja meidän kaikkien takia, että rauha pian koittaisi ja aseet vaikenisivat!

Lapsille ja nuorille arjen kasvuympäristöt luovat rutiineineen aina turvaa ja vakautta. Opettajien ja muiden ammattilaisten monessa mielessä perustellut lakot ovat tulleet lasten ja nuorten kannalta huonoon kohtaan. Koulun ja päiväkodin arkikaan eivät ole olleet heitä nyt kannattelemassa. Toivon, että lakoista saadaan neuvoteltua sopu ja lasten ja nuorten arki vakautettua.


Nyt tarvitaan uudenlaista ja rohkeaa kehittämistyötä lasten ja nuorten kasvaneisiin ongelmiin vastaamiseksi.


Lapsille ja nuorille kaverit ovat tärkeä avun lähde. Ensi- ja turvakotien liitto on käynnistänyt Nuoret väkivaltaa vastaan -hankkeen, jossa kehitetään uusia tapoja nuorten itse osallistua väkivallan vastaiseen työhön toimimalla sellaisilla areenoilla, joissa nuoret muutenkin ovat. Nyt tarvitaan uudenlaista ja rohkeaa kehittämistyötä lasten ja nuorten kasvaneisiin ongelmiin vastaamiseksi. Siihen meitä kannustaa myös uusin aivotutkimus, joka kertoo, että nuorten aivot reagoivat toisiin nuoriin voimakkaammin kuin vanhempiin.  Meidän aikuisten puheella ei noiden tulosten mukaan näyttäisi olevan samaa huomioarvoa kuin toisen nuoren puheella. Toivon  näiden tulosten antavan meille uutta puhtia nuorten vertaistuen uusien muotojen kehittämiselle.

Luonto herää- ammennetaan voimaa siitä!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.