Mistä onIMG_3364 pienet tytöt tehty? Mistä on pienet pojat tehty? Vanhemman rakkaudesta, sylistä, suukoista ja hellästä huolenpidosta ovat pienet vauvat tehty. Hampaaton hymy, ilmassa heiluvat jalat ja pienet, esineisiin tarttuvat kädet kutsuvat vanhempia vuoropuheluun ja seurusteluun. Vanhemman rakastava katse saa vauvan kokemaan itsensä tärkeäksi ja rakastetuksi.

Vauva syntyy, kasvaa ja kehittyy vuorovaikutussuhteessa vanhempansa kanssa. Pysyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen merkitystä ei voida korostaa liikaa. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka varhainen vuorovaikutus luo pohjan yksilön kehitykselle ja myöhemmille ihmissuhteille. Äideillä kiintymyssuhde omaan vauvaan ja varhainen vuorovaikutus alkavat usein jo raskausaikana, jolloin vauva elää äidin mielikuvissa.

Vauvan elämään tulee kuulua riittävä määrä jatkuvuutta ja pysyviä ihmissuhteita. Vauvalle tärkeät varhaiset ihmissuhteet ovat luonnollisesti hänen omat vanhempansa. Kukaan meistä ei saa, eikä tarvitsekaan, täydellistä kasvuympäristöä. Usein tuoreet vanhemmat pohtivat: ”olenko riittävän hyvä lapselleni”? Vauvan terveen ja turvallisen kehityksen kannalta vanhemmalta ei edellytetä täydellisyyttä, vaan riittävän hyvää ja läsnä olevaa vanhemmuutta.

Kaikki haluavat olla hyviä vanhempia lapsilleen. Elämään kuuluu kuitenkin sattumanvaraisuutta, yllätyksiä ja kolhuja, jotka saattavat luoda särön turvalliseen kiintymyssuhteeseen tai pahimmillaan jopa estää sen. Vauvan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen saattaa olla haastavaa kenelle tahansa tuoreelle vanhemmalle. Erityisen haastavaa se on vanhemmalle, jolla on vakavia ongelmia, kuten päihdeongelma. Vauva voi tulla laiminlyödyksi, kun vanhempi ei kykene vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja päihteet ovat vallanneet vanhemman mielen. Päihdeongelmaiset odottavat äidit ja vauvaperheet ovat erityinen riskiryhmä monien kasautuneiden ongelmien vuoksi. Taustalla on usein vanhemman itse lapsena kokema kaltoinkohtelu.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä yhdistyy päihdekuntoutus ja vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vauvan tarpeet, etu ja terve kehitys ovat kuntoutuksen lähtökohtana. Vanhemman roolin löytäminen ja vauvan tarpeiden ymmärtäminen tukee ja motivoi vanhempaa päihteettömyyteen. Kuntoutuksessa vahvistetaan vanhemmuutta esimerkiksi pohtimalla vanhemman kanssa päihteiden vaikutuksia vauvan elämää. Vauvalähtöinen päihdekuntoutus kannattaa ja suurin osa vanhemmista kasvaa riittävän hyväksi ja turvalliseksi vanhemmaksi omalle lapselleen.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.