Mitä olemme oppineet väkivallan eri osapuolten auttamisesta verkossa?

On vuosi 2001. Nettiturvakoti on juuri avannut ovensa tarkoituksenaan auttaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan eri osapuolia; lapsia ja nuoria, väkivallan kokijoita ja tekijöitä sekä huolestuneita läheisiä. Sivustolta on mahdollista löytää auttavia tahoja, tehdä testejä, lukea selviytymistarinoita sekä keskustella samassa tilanteessa elävien kanssa. Lisäksi oman kysymyksen voi lähettää Neuvonta-palveluun ja näin tarkentaa arviota omasta tilanteesta väkivaltatyön ammattilaisen tukemana. Suurimmassa osassa yhteydenotoista kysytään apua väkivaltaisessa suhteessa elämiseen ja siitä irti pääsemiseen: ”Mitä teen?” tai ”En jaksa enää, en halua tällaista elämää.” Neuvonta-palvelun tavoitteena on luoda inhimillisen kohtaamisen tunne, antaa uusia näkökulmia ja toisaalta myös mittasuhteita ongelmaan, tarjota keinoja jäsentää ja hahmottaa tilannetta sekä tarjota kokemus kuulluksi tulemisesta.

Palataan tähän päivään, 15 vuotta on kulunut Nettiturvakodin ensiaskeleista. Neuvonta-palvelun tavoitteet pätevät yhä tänä päivänä ja luovat pohjaa Nettiturvakodissa tehtävälle auttamiselle. 15 vuoden aikana Nettiturvakoti on vakiinnuttanut asemansa ja auttanut tuhansia perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoita ja tekijöitä sekä läheisistään huolissaan olevia perheenjäseniä ja ystäviä. 2010-luvun alussa Neuvonta-palvelu korvattiin kahdenkeskisellä chatilla ja ryhmächateilla. Mutta miksi? Ihmiset haluavat yhä useammin avun juuri nyt, enää ei välttämättä riitä, että voi jättää kysymyksen ja jäädä odottamaan vastausta. Lisäksi valitettavan moni, jopa yli puolet Neuvonta-palveluumme kysymyksensä jättäneistä, ei koskaan palannut lukemaan vastausta. Saivatko he mahdollisesti avun jostain muualta, sitä emme voi koskaan tietää. Chat puolestaan mahdollistaa reaaliaikaisen kohtaamisen juuri nyt ja tässä hetkessä. Apua on mahdollista saada silloin, kun siihen on suurin tarve ja omassa aikataulussa on sopiva kohta. Mobiililaitteiden yleistyttyä apua on saatavilla myös melkeinpä missä vaan. Chatista on mahdollista hakea ja saada apua esim. bussissa matkalla työpaikalle tai koulussa välitunnilla. Enää ei tarvitse olla tietokoneen tai kannettavan äärellä, riittää, että taskusta löytyy puhelin.

Nettiturvakoti mahdollistaa matalan kynnyksen auttamisen ja avun hakemisen tilanteissa, joissa voimat eivät riitä soittamiseen tai uskallus kasvokkaiseen tapaamiseen. Ensimmäisen askeleen ottaminen Nettiturvakodin kautta on helppoa, keskustelussa voi jakaa omasta elämästään juuri sen verran kuin haluaa, kertomatta omaa nimeään tai asuinkuntaansa. ”Kiinnijäämisen” riski on pieni. Voi myös olla, että taustalla on useita ohittamisen kokemuksia tai tunteita, ettei ole aikaisemmin tullut kuulluksi tai nähdyksi. Tällaisissa tilanteissa verkossa käyty keskustelu voi antaa voimakkaan tunteen siitä, että joku on kohdannut minut kunnioittavasti ja ottanut kertomani vakavissaan. Jokainen meistä kaipaa aitoa kohtaamista ja tunnetta siitä, että sanomallani on merkitystä ja ansaitsen tulla kuulluksi.

Nettiturvakodille vuosi 2016 on eräänlainen merkkipaalu. Se kertoo pitkästä kehittämistyöstä ja monista kohtaamisista verkossa. Juhlavuosi tuo mukanaan myös jotain uutta. Toukokuun alusta alkaen Nettiturvakodin chat päivystää joka maanantai klo 17-19 sekä arkipäivisin klo 9-16 työntekijän ollessa paikalla. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä avun hakemiseen entisestään sekä tarjota apua mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti. Chattaamassa on joukko Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöitä ja vapaaehtoisia, joilta löytyy paljon tietoa ja taitoa kohdata väkivallan eri osapuolia ja auttaa heitä eteenpäin. Tervetuloa keskustelemaan, meidät löydät tutusta osoitteesta: www.turvakoti.net

Kirjoittaja: Tuulia Kovanen

Tuulia Kovanen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa väkivaltatyön asiantuntijana.