Kun minulle vanhempana esiteltiin päiväryhmän toimintaa, koin sen olevan minulle ja vauvalleni meillä olevaan elämäntilanteeseen juuri sopivanlaista tukea. Olin kuitenkin melko skeptinen sen suhteen, voisinko oikeasti saada vauvani ja itseni suhteen apua ja tukea, kuten esittelyssä sain ymmärtää. Varsinkin intensiiviviikosta kerrotun kuntoutumisen suhteen olin hyvin epäileväinen.

Raskausaikaan liittyi paljon tunnelatausta, koska lääkäreiden arvion mukaan lapsen aika olisi nyt tai ei ehkä ollenkaan, koskaan. Vaikean Endometrioosin vuoksi en voisi saada enää myöhemmin lapsia. Keskeytin opintoni, sillä sisälläni oli vahva tunne, että haluan olla äiti ja vanhempi. Vauvamme syntyi, lääkäreiden määritelmän mukaan lähes täydellisenä kampurajalkana. Se oli meille vanhemmille hyvin rankka tieto ja pelottavakin kokemus.

Tulin äidiksi ja vanhemmaksi. Olin onnellinen ja ylpeä pienestä, erilaisesta, ainutlaatuisesta vauvastani. Samaan aikaan koin huonommuuden tunnetta itsestäni. Olin sisältä rikkinäinen, enkä enää ehjä saamaan lapsia. Koin, että olin naisena epäkelpo. Koin fyysisiä kipuja, henkistä tuskaa ja valtavan paljon pettymystä. Olin huolissani ja surullinen, miten vauvamme selviytyisi oman erityisyytensä kanssa.

Päiväryhmässä aloitimme, kun vauvamme oli juuri täyttänyt vuoden.

Päiväryhmässä saa ammatillisesti ohjattua vertaistukea

Päiväryhmätoimintaan hakeutuvat perheet ovat usein ensimmäisen vauvan tuoreita vanhempia tai vauvaa odottavia perheitä. Päiväryhmää vetää ammattilainen, mutta yhtä tärkeässä roolissa on toisten samassa tilanteessa olevien vanhempien vertaistuki. Ryhmätoiminnan lisäksi kutakin perhettä tuetaan yksilöllisesti, tarpeen mukaan.

Päiväryhmästä saa apua ja tukea uudenlaiseen, muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja sen tuomiin haasteisiin. Vanhemmat saavat tukea odotusaikaan, vauva-ajan sekä taaperovaiheen arjen sujumiseen sekä vanhemmuuden taitoihin. Yksin vauvan kanssa olevat vanhemmat ja yksinäisyyden tunnetta kokevat vanhemmat hyötyvät erityisesti vertaisryhmästä. Vanhemmat saavat tukea vuorokausirytmin ylläpitämiseen ja jaksamiseen. Sen lisäksi vanhempia kannustetaan käyttämään myös muita perheen hyvinvointia tukevia palveluja, kuten mielenterveyspalveluja sekä velkaneuvontaa.

Ryhmäpäivässä yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus auttavat vanhempia kehittymään tietoisuus- ja tunnetaidoissa. Arjen jakaminen toisten vanhempien kanssa siirtää hyviä käytäntöjä ja hiljaista tietoa perheiden arkeen. Vanhemmille uusien taitojen oppiminen sekä vanhemmuuden taitojen kehittyminen ovat vahvistavia onnistumisen kokemuksia. Vauvojen kasvussa ja heidän kehityksessään tapahtuvat kasvunpyrähdykset ovat kaikille yhteisiä ilon aiheita.

Intensiivistä kuntoutusta

Päiväryhmätoimintaan kuuluu kiinteänä osana viikon mittainen perhekuntoutus Ensi- ja turvakotienliiton koulutuskeskus Sopukassa, Sipoossa. Perhekuntoutusviikot ovat olleet perheille hyvin merkityksellisiä. Perheiltä saatujen palautteiden perusteella Intensiiviviikon kuntouttava vaikutus päiväryhmäjakson aikana on perheiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille kiistaton. Perheet saavat viikolta mukaansa kokemuksia ja oppivat uudenlaista suhtautumistapaa omaan elämäntilanteeseen. Ja näiden vaikutus perheelle on pitkäaikainen.

Ryhmäkauden aikana saimme kokemuksen intensiiviviikosta. Intensiiviviikon vanhempainryhmässä kuulin itseni puhuvan asioistani ja tuntemuksistani, joista en ollut koskaan aikaisemmin puhunut kenellekään.  Se oli samaan aikaan sekä  pelottavaa, jopa ahdistavaa, mutta myös turvallista ja helpottavaa. Hyväksyin sen, että olen sisältä rikki, mutta olen samaan aikaan ehyt. Kokemukseni rikkinäisyydestä ei yksin määritä minua, vaan olen paljon enemmän.

Vauvani oppii paljon ja on tavallinen lapsi kampurajalkaisuudestaan huolimatta. Hän on enimmäkseen hyväntuulinen, huumorintajuinen sekä älykäs ja oppivainen. Pian intensiiviviikon jälkeen hän lähti kävelemään, vaikka tämän suhteen minulla liittyi lapseni kehitykseen paljon huolta ja pelkoa.

Sain uusia ystäviä, joiden kanssa pidän yhteyttä myös vapaa-ajallani ja vielä ryhmän päätymisen jälkeenkin. Ryhmän jälkeen aloitin jatkamaan kesken jääneitä opintojani. Vauvani, joka kasvoi taaperoksi, aloitti päivähoidossa. Päiväryhmästä hänelle jäi omia leikkikavereita, joiden tapaamisesta hän iloitsee.

Tukea perheille koronasta huolimatta

Koronasta huolimatta päiväryhmien ryhmämuotoinen toiminta on jatkunut voimassa olevien Koronarajoitusten mukaisesti. Päiväryhmien toimintaan on lisätty verkko- ja videopuheluavusteisia auttamiskeinoja. Osa perheistä on vähävaraisia ja lahjoitusavustukset ovat tuoneet helpotusta heidän arkeensa.

Jos sinä tai perheesi kaipaatte tukea odotus- tai vauvavaiheessa, pääsee päiväryhmätoimintaan mukaan ottamalla yhteyttä omalla paikkakunnalla sijaitsevaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykseen, jossa on päiväryhmätoimintaa. Lähetettä ei tarvita. Päiväryhmiä toimii Helsingistä, Lahdesta, Tampereelta, Kotkasta, Kuopiosta, Iisalmesta, Mikkelistä, Lappeenrannasta, Imatralta, Turusta, Kokkolasta, Porista, Oulusta ja Rovaniemeltä. Palvelu on perheille maksutonta.

Lainaukset on poimittu Päiväryhmään osallistuneen äidin palautteesta.

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Niina Neuvonen

Niina Neuvonen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa Ero lapsiperheessä -tiimissä.