Ensikodeissa tehdään lempeän jämäkkää työtä asiakkaiden arjen hallinnan taitojen tukemiseksi. Uhka kuntoutusjakson jälkeisestä asunnottomuudesta voi kuitenkin viedä voimavaroja vanhemmuudesta. Ensikodissa harjoitellaan vauvan hoitamisen lisäksi arjen perustaitoja, kuten siivoamista, ruuanlaittoa, kuukausibudjetin tekemistä, papereiden täyttämistä, virastoissa asioimista sekä järkevien hankintojen tekemistä. Perheen muuttaessa ensikodista omaan kotiin, tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä uuden asuinalueen palveluihin, leikkipuistoihin ja vaikka taloyhtiön pyykkitupaan tai muihin toimintatapoihin. Kaikki tämä auttaa perhettä juurtumaan ja tekemään asunnosta kodin. Asumisen taitojen harjoittelu yhdessä rinnalla kulkevan työntekijän kanssa voi ennaltaehkäistä asunnottomuutta sen uusiutumista.

Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikotiyhdistys ja Turun ensi- ja turvakotiyhdistys ovat olleet mukana tänä keväänä päättyvässä, Y-Säätiön koordinoimassa NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa (2018–2020). Hankkeen aikana ymmärrys talousasioiden vaikutuksesta asumisen onnistumiseen on kasvanut ja esimerkiksi Oulunkylän ensikodissa on huomattu, että raha-asioiden systemaattinen puheeksi ottaminen heti asiakkuuden alussa on auttanut monia asiakkaita. Esimerkiksi perheen talousasioiden selvittely ja maksusuunnitelman tekeminen on voitu ottaa yhdeksi kuntoutusjakson tavoitteista. On hyvin tiedossa, että aiemmat vuokrarästit vaikeuttavat asunnon saamista. Turun ensikotiyhdistyksessä on saatu hyviä kokemuksia talousasioihin liittyvän koulutuksen järjestämisestä sekä asiakkaille että työntekijöille. Turvakodeissa asumisen kysymykset liittyvät yleensä sopivan ja turvallisen kodin löytämiseen sekä arjesta vastuunottamisen opetteluun, mikäli kodin asioiden hoitamisessa on ollut haasteita tai niitä on aiemmin hoitanut väkivaltainen puoliso. Ihminen voi kokea olevansa koditon omassa kodissaan, kun pelko asunnottomaksi jäämisestä pitkittää väkivaltaisesta parisuhteesta irtautumista.

Asumiseen ja rahaan liittyvien traumojen ja häpeän tunteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tukea tarjoavat tahot ymmärtävät mistä aiempi asunnottomuus tai sen uhka on johtunut. NEA-hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöt ovat kokeneet säännölliset traumakoulutukset vahvana tukena asiakastyössä. Myös laajempi sosiaali- ja terveysalan sekä asumisen toimijoiden ymmärrys trauman vaikutuksista asumisen onnistumiseen sekä kykyyn asettua luottamukselliseen asiakassuhteeseen on tärkeää, sillä yksikin merkityksellinen kohtaaminen saattaa olla asiakkaan elämässä käänteentekevä.

Vaikka NEA-hanke päättyy, työ naiserityisen asumisen ja talouskysymysten parissa jatkuu hankkeessa mukana olleiden yhdeksän organisaation eteenpäin viemänä. Ensi- ja turvakotien liitossa talousteeman parissa jatkaa Stressistä säätelyyn -hanke (2020–2022).

 

Lisää tietoa ja hyviä käytäntöjä:

-NEA-hankkeen aikana kehitetty Talousasiat haltuun ensikodissa -prosessityökalu löytyy Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/talousasiat-haltuun-ensikodissa-tyokalu.

-NEA-hanke julkaisi (2020) ”Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä” -artikkelikokoelman, johon on koottu tietoa naisten erityisistä tarpeista, hankkeen aikana syntyneitä havaintoja sekä hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä. Julkaisu löytyy täältä: https://asuntoensin.fi/assets/files/2020/12/Kohti_kotia_ja_turvaa-pdf-versio-sivut.pdf

-Kuusiosainen, kuunneltava koulutuspaketti (2021). Äänessä ovat sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijat. Linkki videoihin löytyy Asunto ensin -sivuston aineistopankista: https://asuntoensin.fi/aineistopankki/naiserityisen-asunnottomuustyon-koulutuspaketti/ 

Osioiden teemoina ovat:

   • Johdatus naiserityisyyteen
   • Väkivallan yhteys naisten asumiseen
   • Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen
   • Häpeä ja stigma
   • Sosiaaliset suhteet
   • Hyvät käytännöt naisten kanssa tehtävässä työssä

 

Kirjoittaja: Petra Gergov-Koskelo

Petra Gergov-Koskelo toimi Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hankkeessa. Petra on siirtynyt toisiin tehtäviin.