Vähävaraisten lapsiperheiden taloudellinen tilanne voi nyt kiristyä entisestään. Mikäli perheen vanhempi tai vanhemmat joutuvat lomautetuiksi, irtisanotuiksi tai oma yritystoiminta joudutaan keskeyttämään, perheen mahdollisesti jo ennestään hatara taloudellinen tilanne uhkaa romahtaa. Pahimmillaan talousvaikeudet johtavat ongelmiin vuokranmaksun tai asuntolainan lyhennysten kanssa ja uhkana on ajautuminen asunnottomaksi. Juuri velkaantuminen ja vuokrarästit ovat yleisin lapsiperheiden asunnottomuuden syy, joten omaan vuokranantajatahoon kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman pian, mikäli oma maksukyky tilapäisesti heikentyy. Myös monet pankit myöntävät tällä hetkellä helpotusta asuntolainan takaisinmaksuun, esimerkiksi lyhennysvapaiden muodossa.

Laskentatavasta riippuen lapsiperheköyhyys koskee Suomessa 119 000 – 150 000 lasta. Tulonjakotilaston mukaan määrä on 119 000, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttämän tulomittarin mukaan 150 000 lasta. Heihin vallitseva poikkeustila iskee rajusti. Suuri osa pienituloisista perheistä on yksinhuoltajaperheitä, eikä siksi ole mikään yllätys, että myös asunnottomista lapsiperheistä 77.4% on yhden huoltajan perheitä (2018).

Osa kaupunkien ja kuntien kouluista tarjoaa päivittäisen lämpimän aterian myös kotikoulussa oleville lapsille

Perheen ruokamenot ovat päivisin kotona syövistä koululaisista ja päivähoitoikäisistä johtuen tavallista suuremmat ja tämä olisi nyt syytä ottaa huomioon esimerkiksi Kelan toimeentulotukipäätöksissä. On hienoa, että osa kaupunkien ja kuntien kouluista tarjoaa päivittäisen lämpimän aterian myös kotikoulussa oleville lapsille. Tätä tärkeää vähävaraisten perheiden tukea pitäisi ehdottomasti jatkaa koko kotikoulun keston ajan.

Kotikouluun liittyviä lisäkuluja syntyy myös siitä, jos kotona joudutaan tekemään opiskelua varten välttämättömiä laitehankintoja, kuten kannettavia tietokoneita tai älypuhelimia.

Kaikissa perheissä neljän seinän sisällä vietetty tiivis yhdessäolo ei myöskään tarkoita kauan kaivattua yhteistä laatuaikaa. Jokaisen yksilöllinen stressinsietokyky, vanhempien parisuhteeseen liittyvät jännitteet sekä epävarmuus toimeentulosta voivat kiristää kodin tunnelman niin räjähdysherkäksi, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka on tavallista suurempi.

Tämä näkyy jo nyt Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämissä turvakodeissa sekä lisääntyneissä chat-yhteydenotoissa. Myös päihteiden käyttö lisääntyy osassa perheistä. Yksi naisten asunnottomuuteen johtavista syistä on pakeneminen väkivaltaisen kumppanin luota. Puute sopivien ja turvallisten asuntojen löytämisestä saattaa pitkittää turvakotijaksoja ja näitä asumisen polkuja on pyrittävä kehittämään.

Mihin asunnoton perhe pääsee sairastamaan?

Asunnottomat perheet eivät Suomessa oleile kaduilla, vaan he ovat pääasiassa ns. piiloasunnottomia, eli ystävien ja sukulaisten luona majailevia. Miten käy, jos joku perheenjäsenistä tai perheen majoittajista sairastuu? Mihin asunnoton perhe pääsee turvallisesti sairastamaan, mikäli joutuu lähtemään ystävän/sukulaisten luota? Entä jos perheen lapsista tai vanhemmista joku kuuluu riskiryhmään?

Britanniassa asunnottomia on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa majoitettu tilapäisesti hotelleihin ja esimerkiksi Jani (Wallu) Valpio ehdotti valtuustoryhmän kokouksessa Suomessa samantyyppistä toimintamallia piiloasunnottomien tueksi.

Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne on monella tapaa todella haastava ja lisää entisestään hyvinvointieroja. Jossain vaiheessa tämän poikkeustila kuitenkin päättyy. Siihen saakka, pysytään terveinä ja pyydetään apua ennen kuin tilanne kriisiytyy!

Lue myös

Vennerin ruokakassikeräys vähävaraisille lapsiperheille

Koronan vaikutukset Kelan tukiin

YLE uutiset: Miten selvitä vuokrasta tai asuntolainasta, kun korona kaataa oman talouden?

Auttavia puhelimia ja chatteja

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen kannanotto

Kirjoittaja: Petra Gergov-Koskelo

Petra Gergov-Koskelo toimi Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hankkeessa. Petra on siirtynyt toisiin tehtäviin.