”Se, joka haluaa liikuttaa maailmaa, liikuttakoon ensin itseään.*” Ja niin me täällä Turussa parhaan kykymme mukaan tehdään.

Valtakunnallisen Turvassa-hankkeen keskeinen tavoite on saada lapsen etu huomioiduksi, kun vanhempien eroriita kärjistyy. Me Turun hanketyöntekijät perehdymme etenkin tapaamispaikkatoimintaan ja vanhemmuustyöskentelyyn; kehitämme niihin liittyvien riskien arviointia. Jotta saavutamme tavoitteen, olemme lukeneet valtavat määrät tekstiä vainosta ja vieraannuttamisesta, yhteistyövanhemmuudesta, erilaisista riskinarviointimalleista ja työskentelymenetelmistä, jotka liittyvät hankkeen teemaan. Pahimmillaan konfliktoitunut ero voi johtaa perhesurmaan tai lapsikaappaukseen.

Oma käsitys ilmiöiden moninaisuudesta ja siitä, miten hankala niitä on tunnistaa, on kasvanut tiedon lisääntyessä. Samoin käsitys siitä, kuinka laajalla erilaisten tukimuotojen, viranomaistoiminnan ja palveluntuottajien kentällä tämä asiakaskunta moninaisimmillaan liikkuu. On todellakin perusteltua kerätä yhteen monialainen asiantuntijuus ja sirpaleinen tieto.


Moniammatillisuuden ja yhteistyön merkitys korostuu, jotta perheitä voidaan auttaa niin, että etusijalla on lapsen etu.


Lähdimme varsin varhaisessa vaiheessa kertomaan hankkeesta Turun alueella eri tahoille, joissa ajattelimme mahdollisten korkean riskin asiakkaiden liikkuvan. Parin kuukauden aikana olemme käyneet muun muassa poliisissa, kriisikeskuksessa, sosiaalipäivystyksessä, perheoikeudellisessa yksikössä, Turun kaupungin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on valtava määrä toimialueita, jotka kohtaavat korkean riskin eroperheisiin liittyviä ilmiöitä. Olemme keskustelleet aiheesta naistenklinikalla HAL (huume, alkoholi, lääkkeet) -poliklinikalla sekä Seri-tukikeskuksessa, joka on seksuaaliväkivaltaa kokeneille suunnattu matalan kynnyksen palvelu. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä on tullut myös lasten- ja nuorten oikeuspsykiatriasta sekä yhteispäivystyksestä. Sosiaalipediatrian tapaamisen kautta meille tarjoutui mahdollisuus esitellä hanketta runsaslukuiselle joukolle erikoissairaanhoidon lastenlääkäreitä. Terveydenhuollossa on oltu aidosti ilahtuneita siitä, että myös heidät on huomioitu ja otettu mukaan kehittämään tätä tärkeää asiaa.


Aktiivista liikehdintää on moneen suuntaan, ja liike sen kun kiihtyy.


Toki olemme ammentaneet oman kotipesämme Turun ensi- ja turvakodin eri yksiköiden kuten Olivian, Pinjan, perheryhmäkodin, turvakodin, ensikodin, tapaamispaikkatoiminta Tenavatuvan ja Pilarin työntekijöiden valtavaa osaamista ja ammattitaitoa oman ymmärryksemme lisäämisessä.

Olemme tavanneet lastensuojelun ammattilaisia, viranomaisia, terveydenhuollon edustajia, järjestöjen osaajia ja monia muita uusia kasvoja pitkälle yli toista sataa. Mahtavia kohtaamisia, valtava määrä ammattitaitoa ja osaamista, hedelmällisiä keskusteluja ja hyviä vinkkejä huomioitavaksi ja käytäntöön toteutettavaksi.

Tapaamiset ovat avanneet ymmärtämään ilmiön moninaisuutta, tunnistettavuuden hankaluuksia, ajoittaista keinojen puutetta tarttua asiaan, puheeksi ottamisen haasteita, koulutuksen tarpeellisuutta jne. Moniammatillisuuden ja yhteistyön merkitys korostuu, jotta perheitä voidaan auttaa niin, että etusijalla on lapsen etu.

Syksyllä jatkamme tapaamisia muun muassa lasten psykiatrialla, riippuvuuspsykiatrialla, Rikosuhripäivystyksessä, kasvatus- ja perheneuvolassa sekä Varsinais-Suomen terveyskeskusten ylilääkärien kanssa. Aktiivista liikehdintää on moneen suuntaan, ja liike sen kun kiihtyy.

projektityöntekijät
Hanna Sykkö ja Ulla Mikkola

*Sokrates.