Vanajan vankilan perheosaston ovet avautuvat päivittäin aamuvarhain ja heti sisään astuessa tunnelma on lämmin ja kodinomainen. Perheosastolla tuetaan vankeudessa olevia vanhempia ja heidän lapsiaan elämään mahdollisimman tavallista ja turvallista arkea.

Perheosasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alainen lastensuojeluyksikkö, joka toimii sekä Vanajan vankilassa että Hämeenlinnan vankilassa. Toiminnasta vastaa Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry, joka on osa valtakunnallista Ensi- ja turvakotien liittoa.

Perheosaston tavoitteena on tarjota turvallinen ja lapsiystävällinen ympäristö odottaville äideille ja vanhemmille, jotka suorittavat vankeusrangaistusta tai ovat tutkintavankeudessa. Perheosastolle voidaan sijoittaa vanhemman kanssa alle kaksivuotiaat lapset ja sijoitus voi jatkua aina siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Vankilaan joutuminen on iso elämänkriisi ja moni asia voi aiheuttaa huolta ja stressiä. Perheosaston vanhemmat kertovat kuitenkin iloitsevansa siitä, että voivat olla lastensa kanssa vankeudesta huolimatta. Elämä perheosastolla oman lapsen kanssa tarjoaa vanhemmalle mahdollisuuden keskittyä vanhemmuuteen ja pitää kiinni arjessa. Tämä auttaa luomaan vakaan ja turvallisen perustan lapsen kasvulle ja kehitykselle, vaikka vanhempi olisikin vankilassa.

”Kaikista paras ratkaisu, että saa olla oman lapsensa kanssa. Ei parempaa ratkaisua vois olla.”

Perheosaston vanhempi

Opetellaan vanhemmuutta yhdessä

Perheosaston työntekijät ovat vanhempien tukena ja auttavat vahvistamaan vanhemmuustaitoja, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja, joita tarvitaan arjessa pienten lasten kanssa. Työntekijät vahvistavat vanhemmuustaitoja muun muassa omatyöntekijätyöskentelyn avulla. Keskustelut ja yhdessä vietetty aika auttavat vanhempia kasvamaan omassa roolissaan ja käsittelemään omaa tilannettaan turvallisessa ympäristössä.

Vanhemmat antavat perheosastolla myös toisilleen vertaistukea ja positiivista palautetta. Myötätuntoiset ja ystävälliset sanat vanhemmalta toiselle voivat tukea merkittävästikin vanhemmuutta perheosastolla. Eräs perheosastojakson aikana synnyttänyt äiti kertoi, ettei olisi koskaan saanut siviilissä niin hyvää tukea kuin mitä perheosastolla on saanut vanhemmuuden alkumetreillä.  

”Tää on ollut hyvä alku tälle kaikelle.”

Perheosaston vanhempi

Lapsen kasvun myötä vanhemman rooli muuttuu, ja perheosaston työntekijät käyvät usein läpi näitä eri vaiheita vanhempien kanssa. Perheosaston vanhemmilla saattaa olla eri-ikäisiä lapsia myös siviilissä. Perheosastolla tuetaan vanhemman ja lapsen yhteydenpitoa myös siviilissä oleviin läheisiin.  Eräs vanhempi kertoi saaneensa paljon tukea vanhemmuuteen myös siviilissä olevien lastensa kanssa, joka on luonut turvallisuuden tunnetta.

”Olen saanut mielenrauhaa, meitä tuetaan koko perheenä”

Perheosaston vanhempi

Arkea lapsen tahtiin

Elämä perheosastolla sujuu hyvin lapsentahtisesti ja arkisesti.

Perheosasto on sisustettu lämpimästi ja viihtyisästi, jotta se tuntuisi mahdollisimman paljon kodilta. Vanhemmat ovat vastuussa lastensa hoivasta ja huolenpidosta aivan kuten kotona: he huolehtivat lastensa perustarpeista, kuten ravitsemuksesta, puhtaudesta ja säännöllisestä arkirytmistä. Säännölliset rytmit ja rutiinit luovat turvallisuuden tunnetta ja auttavat koko perhettä jaksamaan paremmin. Arkiset askareet ovat osa vanhemmuutta ja kuuluvat perheosaston päivittäiseen arkeen.

Perheosastolla järjestetään lisäksi monenlaisia päivittäisiä toimia ja aktiviteetteja, jotka tukevat vanhemmuutta ja lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta. Vanajan vankilan perheosasto tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua vankilan ulkopuolisiin tapahtumiin ja retkiin. Vanhemmat voivat viedä lapsensa esimerkiksi perhekerhoihin, vauvauintiin ja leikkipuistoihin.

Perheosasto – mahdollisuus uusiin alkuihin

Perheosasto ei ole vain paikka suorittaa vankeusrangaistusta, vaan se on ennen kaikkea paikka pysähtyä ja opetella vanhemmuutta. Perheosastolla vanhemmat voivat keskittyä lapsensa hyvinvointiin ja samalla valmistautua elämään vankeuden jälkeen.

Jokainen päivä perheosastolla on mahdollisuus uuteen alkuun. Näemme päivittäin, kuinka tärkeää on tarjota tukea ja mahdollisuuksia niille, jotka niitä tarvitsevat. Vankilan perheosasto on paikka, jossa elämä jatkuu ja uudet alut ovat mahdollisia, vaikka ympäröivät seinät olisivatkin vankilan.

Mona Väänänen
perhetyön ohjaaja vankilan perheosastolla

Blogikirjoituksessa on hyödynnetty vankilan perheosaston vanhempien ajatuksia vanhemmuudesta perheosastolla ja Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry:n nettisivujen esittelyä vankilan perheosastosta.