Suomessa on yleistynyt trendi, että äiti ja isä palkitsevat itsensä lasillisella tai parilla alkoholia raskaan vauva-arkipäivän päätteeksi. Alkoholi mielletään usein rentouttavaksi asiaksi, jonka vanhempi on ansainnut. Äitiys ja vanhemmuus on vaativa laji, joka ajoittain uuvuttaa ja vie voimavaroja ja alkoholista haetaan tilanteeseen nopeaa helpotusta.


Alkoholi on palkinto, jolla palkitaan hyvistä suorituksista, raskaasta työviikosta, loman alkamisesta ja loppumisesta.


Kilistely ja kippistely kuuluu nykyään lähes jokaiseen juhlaan ja usein se on myös arjen tunnelman nostattaja tai laskija. Päihteidenkäyttö on arkipäiväistynyt. Alkoholi on palkinto, jolla palkitaan hyvistä suorituksista, raskaasta työviikosta, loman alkamisesta ja loppumisesta. Jopa urheilun jälkeen olut maistuu palautusjuomana. Uskomukset alkoholista ja esimerkiksi punaviinin terveysvaikutuksista elävät myös vahvasti.  

Päihteillä lääkitään pahaa oloa ja turrutetaan tunteita. Samalla vanhemman voi olla vaikea tunnistaa lapsen mielialoja ja tarpeita sekä oman käyttäytymisen seurauksia. Päihteet vaikuttavat vanhemman mielihyväjärjestelmään siten, että päihteet jyräävät muiden kiinnostustenkohteiden, kuten lapsen yli.

Tosiasioita on kuitenkin turha välttää. Alkoholin ja muiden päihteiden haitat aiheuttavat yhteiskunnalle mittavia taloudellisia kustannuksia, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Monissa lapsiperheissä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Suomessa syntyy jo nyt vuodessa vähintään 600 pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin.    

Usein ajatellaan, että päihdeongelma koskettaa hyvin harvoja ja vaikeassa asemassa olevia perheitä. Päihteiden käyttö ei usein näy ulospäin, joten on tärkeää ottaa se puheeksi ensimmäisellä neuvolakäynnillä kaikkien kanssa. Niin sanottujen normiperheiden raskaus- ja vauva-ajan päihteidenkäytöstä olisi tärkeää puhua rohkeammin ja empaattisemmin. Satunnaiset viihdekäyttäjät saattavat ajatella huumeidenkäyttönsä olevan ongelmatonta, mutta se saattaa muuttua salakavalasti ongelmakäytöksi. Lapsen näkökulmasta vanhemman päihteidenkäyttö on aina ongelmallista.  


Monissa lapsiperheissä alkoholin liikakäyttö aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  


Ajatuksena ei ole syyllistää vanhempia heidän alkoholinkäytöstään tai ystävien kanssa nautituista viinilaseista, vaan herättää keskustelua siitä, millaisia keinoja heillä on rentoutua vauva-arjessa ja miten lisätä voimavaroja ilman alkoholia tai muita päihteitä. Lapsella on kuitenkin oikeus turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön.  

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on tehnyt tuloksellista ja vaikuttavaa työtä jo yli 20-vuoden ajan päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden hyväksi.  Matalan kynnyksen palveluistamme (tapaamisen, chat, äitien nettiryhmä) voi hakea apua nimettömästi. 

Lue myös

Päihteiden käytöstä vauvaperheissä pitää puhua, Enska 7.11.2021

Äiti tarvitsee nyt vähän viiniä, blogi 5.9.2023


Juttele chatissa omasta tai puolison päihteiden käytöstä nimettömästi.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.