Moi ja tervetuloa chattiin. Mistä haluaisit jutella? <3

Lasten ja nuorten chatin avaamisesta tulee syksyllä kuluneeksi neljä vuotta. Vuoden 2024 kevään aikana Lasten ja nuorten chatissa on käyty yli 700 keskustelua. Yleisimmin ne ovat käsitelleet itsetuhoisuutta ja itsemurhapuheita, omia mielenterveyden haasteita, pelkoa ja ahdistusta sekä turvattomuutta kotona.

Chatin aukioloaika laajeni huhti- ja toukokuun ajaksi tunnin pidemmäksi ja chatissa päivystäneet jäsenyhdistysten ja keskusjärjestön aikuiset olivat vastaamassa lasten ja nuorten kysymyksiin kello 15-19.

Ikävä kuulla, että susta tuntuu tolta. Haluisit sä kertoo mulle lisää?

Saapuessaan Lasten ja nuorten chattiin, lapsi tai nuori kaipaa empatiaa osoittavaa, läsnä olevaa ja kuunteleva aikuista, joka uskoo häntä eikä tuomitse. Toimijuuden tukeminen niin, että lapsi tai nuori saa itse etsiä ratkaisuja tilanteeseensa samalla kuitenkin chatpäivystäjän tukiessa hänen voimavarojaan, mahdollistaa lapselle tai nuorelle tilanteen, jossa on turvallista kertoa hänelle itselleen tärkeistä asioista tai mieltä painavista murheista.

Jokainen chatkeskustelu on yksilöllinen eikä seuraa mitään kaavaa. Siksi on tärkeää pysähtyä jokaisen lapsen ja nuoren kohdalle ja kuunnella aidosti. Lapsen tai nuoren kokemista tunteista tai hänen elämäntilanteestaan ei voi tehdä olettamuksia, vaan asioista on parempi kysyä. Tilanteen avaaminen vaatii todella paljon rohkeutta lapselta tai nuorelta, ja joskus keskustelun aikana tarvitaankin rohkaisevia ja kannustavia sanoja. Niiden jälkeen voi olla helpompi taas jatkaa keskustelua.

Mä ymmärrän todellakin, että toi tuntuu pahalta. Sä oot tosi hienosti osannut toimia tossa tilanteessa.

Kohtaamisia Lasten ja nuorten chatissa

Chattiin saapuminen saattaa vaatia monelta lapselta ja nuorelta todella paljon rohkeutta, joten on tärkeää jutella jokaisen linjoille saapuvan kanssa. Olkoon heidän asiansa tai kysymyksensä mikä tahansa. Luottamus alkaa rakentumaan kuulumisten vaihdosta lähtien.

Lapsi tai nuori saattaa testata, onko chatpäivystäjä riittävän luotettava hänen mielestään, ja voiko hän aidosti kertoa huolistaan. Rauhallisuuden ja kiireettömyyden välitys keskustelun aikana luo tunnetta siitä, että chatpäivystäjä kestää kuulla huolet.

Lapsella ja nuorella voi olla monesti korkeampi kynnys kertoa huolistaan kuin aikuisilla, ja monella chattiin tulevalla on hylkäämiskokemuksia. Kokemukset hylätyksi tulosta tai huolien sivuuttamisesta muodostavat suojakuorta ja nostavat kynnystä kertoa huolista. Siksi on tärkeää, että chatissa jokainen lapsi ja nuori saa kertoa rauhassa oman mielen päällänsä olevat asiat.

Aina yksi keskustelu ei ratkaise ongelmia, eikä näin ole tarkoituskaan. On tärkeää välittää tietoa siitä, että chattiin voi palata aina, kun siltä tuntuu.

Väkivalta- ja erokysymykset pohdituttavat lapsia ja nuoria

Lasten ja nuorten chattiin saavutaan monesti sen kokemuksen vuoksi, ettei omasta elämästä löydy luotettavaa tai turvallista aikuista, jolle voisi jakaa kokemuksia ja ajatuksia väkivallasta. Joskus lapsi tai nuori on saattanut rohkaistua kertomaan jollekin huolestaan, mutta häntä ei ole syystä tai toisesta kohdattu hänen omasta mielestään riittävän turvallisesti ja luotettavasti.

Yleensä luottamuksen muodostuttua riittävän hyväksi, lapsi tai nuori kertoo, kuinka hänen kokemuksiaan on saatettu vähätellä aiemmin tai hänen asioistaan ei olla oltu riittävän kiinnostuneita.

Maailma on jatkuvassa muutoksessa ja esimerkiksi sosiaalinen media tuo maailman uusimmat ilmiöt yhä lähemmäksi lasta tai nuorta. Tämän vuoksi chatissa päivystävien on tärkeää olla tietoinen näistä uusista ilmiöistä ja niiden herättämästä keskustelusta lasten ja nuorten keskuudessa kuitenkin huomioiden oman keskeneräisyyden ja sen, että kaikkea ei voi osata tai tietää.

Viime aikoina chatissa on käyty keskusteluja esimerkiksi kostoväkivallasta, jossa kostetaan esimerkiksi kaverin kokema väkivalta kaveriporukalla väkivallan tekijälle. Nämä tilanteet voivat olla tilanteen eri osapuolille erittäin hämmentäviä ja pelottavia. Kostolla ei voi myöskään oikeuttaa väkivaltaa.

Vanhempien ero koskettaa aina myös lapsia ja nuoria. Kotona vallitseva riitainen ja kireä ilmapiiri vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Ero voi tämän vuoksi monesti tuntua lapsista helpottavalta. Helpotus erosta ei kuitenkaan poista surun-, pettymyksen- tai jopa vihantunteita lapsesta.

Vanhempien eron myötä lapsen tai nuoren elämä voi muuttua todella paljon. Näistä muutoksista on hyvä keskustella, ja lapselle tai nuorelle tulee antaa tilaa kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan. Chatissa keskustellessa lapsen iän tietäminen helpottaa ymmärtämään lapsen ajatuksia ja asioista voi keskustella hänen ikätasolleen sopivalla tavalla.

Lasten ja nuorten chatissa keskustellaan myös omasta erosta, sillä seurustelukokeilut kuuluvat monen nuoren elämään. Nuoret voivat saapua chattiin pohtimaan eroa, kun ajatus erosta on noussut pintaan. Nuori saattaa kaivata rohkaisua ja ikään kuin varmistusta sille, että ero kumppanista on ajankohtaista. Tällöin on tärkeää keskustella välittävästi ja empaattisesti nuoren ajatuksista ja auttaa häntä pohtimaan tilannettaan.

Joskus seurustelusuhteet päättyvät ja ne voivat olla kipeitä tilanteita. Erosta johtuen nuori kokee monesti riittämättömyyden tunteita, ja siksi eron jälkeisten tunteiden käsittelylle tulee antaa tilaa.

Kiitos sulle, kun tulit rohkeesti juttelee. Yksin ei tarvii ikinä olla, joten jos sua mietityttää vielä jatkossa niin voit tulla aina uudestaan tänne meidän chattiin. Oot tärkee <3

Olkoon lapsen tai nuoren murhe, huoli tai ajatus mikä tahansa, on hän aina tervetullut juttelemaan siitä chattiimme. Pian kääntyvä kesäkuu on merkki kesäloman alkamisesta. Monella lapsella ja nuorella on taas yksi koulu- tai opiskeluvuosi takana päin. Vuosi, jolloin he ovat tehneet parhaansa.

Monen lapsen ja nuoren kesälomaan kuuluu ajanviettoa perheen, kavereiden ja muiden läheisten kanssa. Kaikilla näin ei ole, ja siksi on tärkeää, että tukea ja apua on saatavilla myös kesäisin.

Lasten ja nuorten chat päivystääkin kesäkuun ajan arkipäivisin kello 15–18 ja heinäkuussa kello 12–15. Ihanaa, turvallista ja rentouttavaa kesälomaa jokaiselle lapselle ja nuorelle <3

Kirjoittaja: Heidi Joronen, Sosionomi (AMK) opiskelija/Väkivaltatyön tiimi
Blogikirjoituksessa on hyödynnetty Lasten ja nuorten chat asiantuntijan Pernilla Hindsbergin ja Ero lapsiperheessä työn asiantuntijan Niina Neuvosen haastatteluita.