Parental Alienation Training

Syventävä koulutus vieraannuttamisen ilmiöstä kiintymyssuhde- ja traumanäkökulmasta ja koko perheen huomioivista interventioista. Katso ...