Riskinä on erityistä tukea tarvitsevien nuorten syrjäytyminen palveluista kokonaan. Sitä kautta syntyy erittäin mittavat inhimilliset kärsimykset ja suuret kustannukset jatkossa.

Jälkihuollon ikärajan laskemisen perusteluksi ei ole esitetty tutkittua tietoa, mikä on esityksen vakava puute. Sen sijaan päinvastaista asiantuntijatietoa on runsaasti siitä, miten tärkeä jälkihuollon jatkuminen sekä työntekijä -asiakas -suhteiden jatkuvuus on.

Ensi- ja turvakotien liitto pitää kyseenalaisena hallituksen esityksellä saavutettavaksi määriteltyjen säästöjen määrää.