HE:n vaikutukset kohdistuvat jo ennestään yhteiskunnassa taloudellisesti heikossa asemassa oleviin toimeentulotuen saajiin. Kaikkien toimeentulotuen saajien voi katsoa olevan pienituloisuutensa takia  taloudellisesti haavoittuvassa asemassa.

Tukeen oikeutetuilla ei ole taloudessaan juurikaan jouston varaa, koska oikeus toimeentulotukeen edellyttää, että muut tulolähteet on käytettävä ensin. Lainvalmistelussa ja lakimuutosten keskeisenä argumenttina ovat olleet valtion talouteen lyhyellä aikavälillä liittyvät säästötoimet eivätkä niinkään leikkausten suorat ja välilliset negatiiviset vaikutukset niiden kohteena oleviin henkilöihin ja lähiyhteisöihin.

Valtiontalouden tasapainottaminen on tarpeen, mutta valitut keinot ja kohdennukset eivät ole yhteiskuntapoliittisesti ja pitkän aikavälin säästöjä ajatellen järkeviä eivätkä oikeudenmukaisia.