Pidä kiinni -avopalveluyksikkö on erikoistunut päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Vanhempi ja vauva käyvät päivisin kodinomaisessa yhteisössä, missä harjoitellaan turvallista arkea vauvan kanssa. Avopalveluyksikköä on odotettu Päijät-Hämeeseen vuosia, sillä alueen päihdeongelmat ovat vaikeat. Yksikkö nimetään lahtelaisen muusikko Jannika B:n mukaan, joka haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä panoksellaan.

Avopalveluyksikkö Jannika on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Hoitojärjestelmään kuuluu 9 avopalveluyksikköä sekä 7 ensikotia, jotka auttavat perheitä ympärivuorokautisesti. Huhtikuussa on avattu uusi yksikkö Lahden lisäksi Kouvolaan.

– Palvelu lisää toiveikkuutta, että muutos lapsiperheiden elämäntilanteissa on mahdollista. Pidä kiinni toiminnan myötä yhdessä tekeminen ja yhteistyö lisääntyvät alueellisten toimijoiden välillä, iloitsee toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä.

Uusi yksikkö tulee tarpeeseen, sillä huumeiden käyttö ja käytöstä johtuvat ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina merkittävästi Lahden alueella. Kasvaneesta huumeongelmasta kertovat useat tahot kuten poliisi, lastensuojelu ja huumeiden käytön määrää kuvaava THL:n toteuttama jätevesitutkimus. Uusi Pidä kiinni -yksikkö auttaa perheitä uuteen alkuun ja tuki toimii parhaiten, kun palvelua saa jo raskausaikana.

Päihdeongelmista kuntoutuva vanhempi tarvitsee päihteettömyyden lisäksi vahvaa tukea vauvan kanssa olemiseen ja turvallisen arjen rakentamiseen. Avopalveluyksikkö on tarkoitettu koko perheen tueksi ja perustuu päihteettömyyttä ja varhaista vuorovaikutusta tukevaan yhteisökuntoutukseen. Vauva ja vanhemmat asuvat omassa kodissaan ja tulevat yhteisöön arkipäivisin. Kuntoutus suunnitellaan kunkin perheen yksilöllisistä tarpeista lähtien ja se sisältää yhteisön tuen ja yksilötapaamisten lisäksi vanhempi-lapsi ryhmätoimintaa.

– Meillä opetellaan ihan tavallista, turvallista arkea vauvan kanssa toisten samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Opeteltavaa on paljon, jos elämä on pitkään pyörinyt päihteiden ympärillä, kertoo Sirpa Lampinen, Lahden ensikodin johtaja.
– Avopalvelussa voinnin täytyy olla niin hyvä, että äiti tai isä pystyy tulemaan kuntoutukseen kolmena päivänä viikossa ja kuitenkin pärjää illat ja viikonloput vauvan kanssa, muistuttaa Kaisa Piikki, Jannikan vastaava sosiaalityöntekijä.

Päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä ja pitkäkestoista tukea, sillä kuntoutuminen voi olla hidasta. Raskaus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus muutokseen elämäntilanteessa ja lapsiperheen arjessa. Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta pariin vuoteen. Vauvan ja vanhempien kannalta on parasta, jos tukea päihteettömyyteen ja ajatusten suuntaamisessa vauvaan saa jo odotusaikana. Kuntoutuksen onnistuminen edellyttää myös tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä perustuu siihen, että äitiyttä ja vanhemmuutta tuetaan ja vuorovaikutussuhdetta lapseen vahvistetaan yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa. Vauvan terveen kehityksen kannalta on tärkeää, että vanhemmat saavat aikaan muutoksen elämänhallinnassaan ja saavat tukea päihteettömyyteen sekä varhaiseen vuorovaikutukseen. Kuntoutuksessa ei riitä, että pääsee irti päihteistä vaan samalla opetellaan vastaamaan vauvan tarpeisiin oikea-aikaisesti, mikä on välttämätöntä vauvalle. Raskausaika ja varhaislapsuus ovat merkittäviä lapsen terveen kehityksen kannalta. Jos äiti käyttää odotusaikana runsaasti päihteitä, vauvan kehitys vaarantuu. Avopalvelujen lisäksi hoitojärjestelmään kuuluu seitsemän ympärivuorokautista päihdeongelmaisten vanhempien kuntoutukseen erikoistunutta ensikotia eri puolella Suomea.

– Lahden avopalveluyksikkö tulee auttamaan noin 50 perhettä vuodessa. Tulemme järjestämään myös koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille vauvaperheiden päihdetyöhön liittyen. Toiminnan rahoittaa STEA (sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö) yhdessä Päijät-Hämeen kuntien kanssa Jukka Ihalainen kertoo.

Jannika -avopalveluyksikön tiimi sekä yksikön kummi artisti Jannika B.

Uusi Avopalveluyksikkö Jannika nimetään muusikko Jannika B:n mukaan. Hän haluaa olla tukemassa alueen lapsiperheitä ja päihteitä käyttäviä äitejä omalla panoksellaan, madaltaa avun hakemisen kynnystä ja viestittää, että jokainen voi tarvita apua.

 

Valtakunnallinen hoitojärjestelmä auttaa perheitä vaikuttavasti

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio.  Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Pidä kiinni -avopalveluyksiköt kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi kuntoutuksessa on noin 250 perhettä. Kuntoutuksen avulla vanhemmat saavat paremmat edellytykset päihteettömään vanhemmuuteen ja tukea lapsiperheen arjesta selviytymiseen.  Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautinen kuntoutus on pääosin Ensi- ja turvakotien liiton vastuulla. Valtakunnallisen järjestelmän piirissä; ensikodeissa ja avopalveluissa autettiin viime vuoden aikana 191 äitiä, 193 lasta ja 78 isää. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palvelujen kautta on autettu lähes 500 (476) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa.  Etsivän ja matalan kynnyksen toteutunutta toimintaa on ollut mm. nimetön chat -palvelu, perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakas on ollut itse yhteydessä ammattilaiseen kysyen neuvoa tilanteeseensa.

 

Lisätietoja:

Sirpa Lampinen
ensikodin johtaja, Lahden ensi- ja turvakoti ry
p. 050 309 0911

Kaisa Piikki
vastaava sosiaalityöntekijä, Avopalveluyksikkö Jannika, Lahden ensi- ja turvakoti ry
p. 044 747 0186

Niina Kokko
asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto ry
p. 050 345 0223, niina.kokko@etkl.fi