Asumistuen valinta tasapainottamisen kohteeksi on poliittinen valinta ja erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuessaan myös huono arvovalinta. Hallitusohjelmassa asumistuen kokonaisuudistuksen tavoitteena on tukien kohdistuminen niitä eniten tarvitseville ryhmille. Asumistuen heikennykset samanaikaisesti toimeentulotuen asumismenoja koskevaan sääntelyyn (7§, lausunnolla) kohdentuvat nimenomaan kaikista heikoimmassa tilanteessa oleviin henkilöihin. Asumistuen kokonaisuudistuksen toteuttaminen ns. budjettilakeina ei viittaa kokonaisuudistukseen, vaan pelkkiin säästötoimiin.