Lausunto on tehty ennen kaikkea järjestöjen merkitykseen, asemaan ja rahoitukseen liittyvästä näkökulmasta. Laaja lausunto antaa kattavasti taustatietoa järjestöjen asemasta ja roolista sote-uudistuksessa.

Näkökulmat kiteytettyänä:

 1. Sosiaali- ja terveysjärjestöt osana suomalaista hyvinvoinnin infrastruktuuria ja niiden aseman muutos viimeisen 20 vuoden aikana
 2. Järjestöt palvelujen tuottajina tilastojen valossa ja tilastoinnin kehittämistarve
 3. Järjestöjen asema vaativien sosiaalipalvelujen tuottajana
 4. Sote-järjestämislakiin tulee kirjata maakunnille yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa
 5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien rekisteröinti ja lupahallinnon keventäminen kannatettavaa
 6. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvin esityksissä ja se on sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ydintä
 7. Asukkaiden ja heitä edustavien järjestöjen osallisuus tärkeää turvata uudistuksessa
 8. Veikkauksen tuotot sosiaali- ja terveysjärjestöille toiminnan rahoituksen kivijalka
 9. Valinnanvapauteen liittyvän kokonaisuuden puuttuminen lausuttavasta lakikokonaisuudesta vakava puute
 10. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun erottamisesta tulee luopua
 11. Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta tulee luopua

Lue koko lausunto 

Pääsihteeri Riitta Särkelä oli kuultavana sosiaali -ja terveyslautakunnassa koskien sote-uudistusta ja järjestöjen rahoitusta 3.5.2017.