Liitto pitää  toimintaohjelmassa kiitettävänä erityisesti sitä, että lapsen etu ja alaikäisten ihmiskaupan uhrien sekä uhrien lasten asema on huomioitu aikaisempaa paremmin ja omana kokonaisuutena. Myös järjestöt on huomioitu hyvin.

Liitto on kuitenkin huolissaan siitä, ettei luonnos toimintaohjelmaksi vastaa ihmiskaupan uhrien kannalta keskeisiin ongelmiin. Luonnos keskittyy ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatioon ja rakenteeseen jättäen auttamisjärjestelmän palvelut sekä ihmiskaupan uhrien saaman tuen vähälle huomiolle. Toimintaohjelmasta tulisi käydä selväksi, mitä konkreettista hyötyä siitä on ihmiskaupan uhrille ja yhteiskunnalle. Liitto toivoo toimintaohjelmaan selvempää uhrien tarpeiden ja palveluiden kehittämisen huomioimista.

Lausunto sisäministeriölle 29.2.2016