Ensi- ja turvakotien liitto ry kiittää mahdollisuudesta kertoa sisäministeriön rajapintaan liittyvistä kysymyksistä, joissa on tarvetta korjauksille.

SM selvityshenkilö Saarelle 18.5.2020 ETKL