Ensi- ja turvakotien liitto haluaa korostaa 1§:n perustelujen selkeyttämisen tarvetta siten, että kirjauksena on, että yleisavustus myönnettäisiin tuen saajalle lähtökohtaisesti aina yhtenä yleisavustuksena, ellei ole erityistä perustetta toisin toimimiseen. Kohdennetun yleisavustuksen käyttö on perusteltua vain silloin, kun viranomaisen on tarkoitus rahoittaa ainoastaan tiettyä rajoitettua osaa avustuksen saajan toiminnasta muun osan jäädessä avustamatta. Kuten SOSTE lausunnossaan toteaa, myös ETKL arvioi, että luonnoksessa olevat pykälän perustelut ovat epäselvät ja vaikuttavat sisäisesti myös ristiriitaisilta.