Ensi- ja turvakotien liitto lausuu hallituksen esityksestä ….