Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka sääntömääräinen yhteiskunnallinen tehtävä on puolustaa lapsen etua, turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Ensi- ja turvakotien liitto kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksista soveltuvin osin. Tässä lausunnossa annamme ehdotuksia raporttiin sisällytettävistä asioista, jotka koskevat kohtia 5, 21 ja 22 ottaen huomioon määräaikaisraportissa olevan rajallisen vastaustilan ja lausuntopyynnössä esitetyn toiveen tiiviistetyistä vastauselementeistä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Lausunto UMlle YK7 ma_raportti_