Materiaalit

…keskustelun tukena perheissä, joissa vanhempi suorittaa vankeustuomiota. Kuvien ja korttien avulla lasten ja heidän vanhempiensa on helppo kertoa tilanteestaan ja kokemuksistaan. Ammattilaiselle työväline toimii puheeksiton välineenä. Tulosta tästä aineistot käyttöösi: Vangin perheen polku -kuva A4 (pdf) Vangin perheen polku -A5 kokoiset kortit (pdf) Vangin perheen polku_saate työntekijälle (pdf) Vangin perheen…

Vangin perheen polku -verkkokoulutus

…polku -kuva A4 (pdf) Vangin perheen polku -A5 kokoiset kortit (pdf) Vangin perheen polku_saate työntekijälle (pdf) Vangin perheen polku – saate vanhemmille ja lapsille (pdf) Vangin perheen polku -saate (pdf) Vangin perheen polku – tunnekortti A4 (pdf) Guide för fånges familj (use chrome/firefox) Presentation på svenska Material på svenska_zip-file The…

Vähemmistöstressiä vahvistamassa vai lieventämässä?

…Metsäpuu on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija ja työskentelee johtavana asiantuntijana Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksessa. Terhi Väisänen on perhe- ja paripsykoterapeutti ja työskentelee perhetyöntekijänä Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksessa.   Jokela ym (2020). Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi, Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019, THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140742/URN_ISBN_978-952-343-580-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2 Jaskari ja Keski-Rahkonen (2021). Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle. Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16384.pdf

Perheiden asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä puhumalla rohkeasti rahasta

…kanssa tehtävässä työssä. Julkaisu löytyy täältä: https://asuntoensin.fi/assets/files/2020/12/Kohti_kotia_ja_turvaa-pdf-versio-sivut.pdf -Kuusiosainen, kuunneltava koulutuspaketti (2021). Äänessä ovat sekä ammattilaiset että kokemusasiantuntijat. Linkki videoihin löytyy Asunto ensin -sivuston aineistopankista: https://asuntoensin.fi/aineistopankki/naiserityisen-asunnottomuustyon-koulutuspaketti/ Osioiden teemoina ovat: Johdatus naiserityisyyteen Väkivallan yhteys naisten asumiseen Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen Häpeä ja stigma Sosiaaliset suhteet Hyvät käytännöt naisten kanssa tehtävässä työssä  …

Mediakortti

…liitto Kultti ry:n jäsen Painos 7500 kpl Lehti ilmestyy myös verkossa www.ensijaturvakotienliitto.fi/enska Ensi- ja turvakotien liitto viestinta@etkl.fi p. 040 5877 278/Mikko Savelainen Ilmoitushinnat ja koot Ilmoitukset Lehden koko: 215 x 275 mm Laajuus: 20 s. + kannet Painomenetelmä: Offset Tekniset tiedot Leikkausvara: 3 mm Sidonta: Stiftaus Aineistovaatimus: Painovalmis PDF-tiedosto kuvien…

Koulutukset ammattilaisille

…a) jäsenyhdistysten STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville: 2017: 300€ 2018: 1200€ 2019: 500€ b) jäsenyhdistyksien muussa kuin STEA-rahoitteisessa toiminnassa työskenteleville: 2017: 400€ 2018: 1300€ 2019: 600€ c) muiden tahojen työntekijöille: 2017: 600€ 2018: 1700€ 2019: 800€ Koulutuskokonaisuuden tarkempi kuvaus (pdf, päivitetty 7.8.2017) Lisätietoja: Tanja Henttonen, asiantuntija, vaativa vauvatyö p. 0400 225 583,…

Jokainen vauva ei ole turvassa

Maailma ei ole reilu. Se voi olla joillekin hyvinkin pelottava ja vaarallinen. Erityisesti vauvoille, jotka joutuvat elämään sodan tai konfliktin keskellä. Pelastakaa Lasten raportissa Loppu sodalle lapsia vastaan (Raportti_SWOC.pdf) kerrotaan, että joka vuosi ainakin 100 000 vauvaa kuolee maailmalla aseellisten konfliktien seurauksena. Tätä on vaikea käsittää ja uskoa todeksi. Eikä…

Vanhemmuus

…tukea eron jälkeisen elämän rakentamiseen Tukea uusperheille Joskus yhteistä kieltä ei ole ja tarvitaan välineitä yhteiseen työskentelyyn. Valokuvamateriaali lapsiperheiden kanssa työskentelyn tueksi, kun yhteistä kieltä ei ole. Aineisto sopii vastaanottokeskuksiin sekä selkokielimateriaaliksi muillekin asiakasryhmille. https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/vok_kansio_pdf Vauvan turvakortti on ammattilaisille tarkoitettu puheeksioton väline, jonka tavoitteena on tehdä vanhemmalle/vauvaa hoitavalle henkilölle näkyväksi,…

Kysely: Osalla lapsiperheistä vaikeuksia selvitä koronan keskellä ja jatkossa

…ja siihen voi vastata Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivuilla. Seuraavan kerran kyselyn tuloksista kerrotaan alkusyksystä. Mitä sinä ajattelet perheesi tilanteesta ja selviytymisestä? Vastaa kyselyyn: Vastaa kyselyyn Lisätietoja Ensi- ja turvakotien liiton lapsiperheiden koronakyselyn raportti 19.5.2020, Laajempi kyselyraportti (pdf) Riitta Särkelä Pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto p. 050 636 63 Aki…

Lapsi- ja perhejärjestöt: Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskellä

…perheille. Lapsi- ja perhejärjestöjen suositukset hallitukselle: Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava syksyn talouspäätöksillä Järjestöjen rahoitus on turvattava Lastensuojelun asiakasmitoitus on toteutettava nopealla aikataululla Lasten hyvinvointia vahvistavaa monialaista yhteistyötä on kehitettävä perhekeskus- ja OT-keskustoiminnan kautta Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto. Lue koko kannanotto (pdf)…