31.3.2022 12:00-16:00 Etäyhteydellä (TEAMS)

Turvassa-hankkeen ja yhteistyökumppanikuntien yhteinen koulutusiltapäivä, jossa tuodaan esiin auttamistyön tapoja konfliktoituneissa erotilanteissa.

Kenelle: Keski- ja Itä-Suomen ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita vanhempia, esimerkiksi perheoikeudellisissa palveluissa, perheneuvolassa, sovittelussa, perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille.

Koulutuksen sisältö:

Turvassa-asiakastyön periaatteet
Asiakasryhmät ja tapaamisten teemat
Traumainformoitu työote
Riskitekijöiden tunnistaminen
Vieraannuttaminen ilmiönä
Miten autamme lapsia ja vanhempia
Moniammatillinen yhteistyö

Lisätiedot: Johanna Vaitomaa, Ensi- ja turvakotien liitto, johanna.vaitomaa@etkl.fi
ja Emmi Heikkinen, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry, emmi.heikkinen@violary.fi

Kuva: Pixabay

Ilmoittautuminen

Ilmoittauduthan 21.3.22 mennessä täyttämällä huolellisesti oheisen lomakkeen.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

I