20.–21.1.2021 8.45-16 Etäyhteydellä TEAMS (ja mahdollisuuksien mukaan Koulutuskeskus Sopukka)

Työkokous kutusuu koolle Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten Ero lapsiperheessä työn ohjaajia ja työntekijöitä. Työkokouksen teemoina ovat mm. ero ja asunnottomuus, yksilö- ja paritapaamiset sekä väkivalta,  ratkaisukeskeiset menetelmät työtapana. Osallistujat saavat myös käyttöönsä Pari asiaa luento-osuuksia sekä vinkkejä palveluiden markkinointiin. Yhtenä teemana on Ero lapsiperheessä työn raportointi ja arviointi.

Toteutus: etäyhteydellä TEAMS.

Osallistuminen:  Työkokous on kaksipäiväinen. Ilmoittautuessaan osallistuja sitoutuu osallistumaan molempiin päiviin ja kaikkiin ohjelma-osuuksiin.  Työkokous sisältää yhteistä työskentelyä eri tavoin, vertaistukea ja yhdessä työkokousteemojen äärelle pysähtymistä.

Vinkki vitonen osallistumiseen: varaa itselle rauhallinen tila, jossa voit keskittyä täysipainoisesti työkokoukseen.

Ohjelma:

keskiviikko 20.1.

8.45-9 Saapuminen linjoille ja yhteinen virittäytyminen päivään

9.-9.30 Yhdistyskuulumiset ennakkotehtävän pohjalta

Jokainen yhdistys (2min. / yhdistys) kertoo mistä Ero lapsiperheessä palveluita toteutetaan vuoden 2021 aikan, mitä mahdollisesti uutta on tapahtumassa vuoden 2021 asiakastyössä ja tulevaisuuden muisteluna mitä kuuluu yhdistyksen Ero lapsiperheessä-työlle viiden vuoden kuluttua.

9.30-9.50 Ero lapsiperheessä työ ja Turvassa hanke – ajankohtaista keskusjärjestöstä – mitä tapatuu vuonna 2021

9.50-10 Venyttelytauko

10-10.45 Asunnottomuus  ja naiserityisyys

projektityöntekijä Petra Gergov-Koskelo NEA-hanke, naiserityisyys asunnottumuustyössä

10.45-11 Happihyppely

11-12 Tulokset näkyviin!

Miten arvioimme ja reflektoimme työmme tuloksellisuutta? Millaista tietoa  kertyy käytössä olevien mittareiden, lomakkeiden ja tilastojen avulla työskentelyn hyödyistä ja kehittämistarpeista?  Alustuksen (15min) jälkeen pienryhmätyöskentely (30min) ja työskentelyn tulokset (15min)

Ryhmät jaetaan etukäteen- kutsu lähetetään TEAMS:llä 20.1.

  1. Vanhemman neuvo- vertaistukiryhmä ja erotukihenkilötoiminta
  2. Yksilö- pari- ja perhetapaamiset aikuiset ja lapset/nuoret
  3. Ero lapsiperheessä-tilaisuudet, Erovertaiskahvilat ja lasten/nuorten eroryhmät
  4. Alku- ja loppukartoituslomakkeet / esitietolomake Turvassa-hanke

12-13 Lounastauko (klo 12.30-13 mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon)

13-16 Teemana Ero lapsiperheessä työn yksilö- ja paritapaamiset ja väkivalta

Miten väkivallan eri muodot näkyvät Ero lapsiperheessä-työssä? Miten väkivalta otetaan esille työskentelyssä tai millaista työparityöskenlyä on toteutettu?

klo 13-14 Ero ja narsisimi puheenvuoro Narsistien uhrit ry:stä

klo 14-14.30 Turvassa-hankkeen kokemuksia henkisen väkivallan ja narsisimin läsnäolosta asiakastyössä sekä kokemuksia asiakkaiden auttamisesta

14.-14.45 tauko

14.45-15.45 Väkivalta ja Ero lapsiperheessä työ alutuspuheenvuoro, tulevan kyselyn esittely sekä pieryhmäkeskustelua aiheesta.

15.45-16 Virkistävä päivän yhteinen päätös

torstai 21.1.

8.30-9 Yhteiset aamukahvit – kuulumisia ja virittäytyminen päivään. Tule kahvittelmaan yhdessä muiden osallistujien kanssa.

9 -12 Pariasiaa luennoista työkaluja omaa asiakastyöhön ja eroparien kohtaamiseen

Osuudessa osallistujat saavat käyttöönsä Parisuhdekeskus Katajan kehittämät Pariasiaa luento-osuudet: Perustyökaluja parisuhteen ristiriitoihin sekä Syventäviä työkaluja parisuhteen ristiriitoihin

Parisuhdekeskus Kataja ry asiantuntija Laura Huuskonen

12 -13 Lounastauko (klo 12.30-13 mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon)

13- 14 Chattien rooli eropalvelujen markkinoinnissa

Laura Kouri, Ensi- ja turvakotien liiton viestinnän asiantuntija ja SOMEexpertti

14.-14.15 Virtuaalikahvit – tule sellaisena kuin olet

14.15-15.15 Hyvinvoiden työelämässä

Yhteinen osuus ennakkotehtävän pohjalta

15.15-15.30 Tämän vien mukanani omaan työhöni – palaute työkokouksesta ja päivän päätös

 

Lisätiedot:

asiantuntija Päivi Hietanen, 0504385290 sekä paivi.hietanen@etkl.fi

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Jälki-ilmoittautuneet tai osallistumisen peruutukset: paivi.hietanen@etkl.fi