12.3.2024 9-11.30 TEAMS

Ensi- ja turvakotien liiton chatpalveluissa käsitellään myös avio- ja avoeroon, lasta koskeviin sopimukseen sekä omaisuuden jakoon ja talouteen liittyviä juridisia kysymyksiä. Erityisesti eroamisen juridiikka näkyy apua eroon-chatin asiakaskeskusteluissa. Mihin oikeudellisiin palveluihin asiakasta voi ohjata ja mitä työntekijän olisi ainakin hyvä tietää ja ymmärtää. Luento antaa tietoa eron juridisiin kysymyksiin ja infoa oikeudellisesta avusta.

Eroamisen juridiikka haltuun!-luento on tarkoitettu kaikille Ensi- ja turvakotien liiton työntekijöille.

Ohjaustapaaminen on tarkoitettu apua eroon-chatpäivystäjille.

Ohjelma

klo 9-10.15 Eroamisen juridiikka haltuun! -luento

OTM Pilvi Rientonen, Lakiasiaintoimisto Legimia Oy

Osuudessa käydään läpi asioista, joita chatpäivystäjän on hyvä tietää ja muistaa. Osuudessa pohditaan myös, mihin palveluihin keskustelijoita voi juridisissa kysymyksissä ohjata ja mitä chatpäivystäjä voi ainakin keskustelussa nostaa esille ja kertoa asiakkaalle.

Teemoina mm.

  • lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin sekä elatukseen  liittyvät asiat
  • vuoroasuminen
  • omaisuuden ositus / avioehto ja yhteisen omaisuuden jakaminen
  • väkivallan eri muodot ja juridinen näkökulma mm. lähestymiskielto, lapsen turvaaminen ja vaino.

10.15-11.30 Apua eroon-chat päivystäjien ohjaustapaaminen

Osuus on tarkoitettu apua eroon -chatpäivystäjille. Tapaamisessa jatketaan luento-osuuden pohjalta yhteistä keskustelua.

Lisäksi käydään läpi ajankohtaiset kuulumiset chatauttamisesta sekä huomiot ja havainnot vuoden 2023 tilastoista koskien apua eroon chattiä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot:

Päivi Hietanen, 0504385290 sekä paivi.hietanen@etkl.fi

Valokuva: unsplash.com