14.4.2021 klo 12-16 Etäyhteydellä Teams

Lapsella on asiaa! on lasten oma erovertaisryhmä

Ammatillisesti ohjattu ryhmä on tarkoitettu 5-10-vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet. Vertaisryhmässä lapsi voi ilman lojaliteettiristiriitaa käsitellä vanhempiensa eroon liittyviä tunteita ja kokemuksia yhdessä  toisten lasten kanssa.

Ryhmässä keskitytään asioihin, jotka helpottavat ja auttavat lasta eron jälkeisessä perhetilanteessa. Vanhempien eroa ja siihen liittyviä tunteita käsitellään ryhmässä leikkimisen, piirtämisen ja satujen avulla.  Ohjaajat ovat yhteydessä lapsen molempiin vanhempiin ennen ryhmän alkua ja sen päätyttyä.

Lapsella on asiaa -ryhmämalli on kehitetty ja otettu käyttöön Vaasan turvakodin Ero lapsiperheessä -hankkeessa. Ryhmiä on toteutettu alueella jo useamman vuoden ajan.

Koulutuksen tavoite:

  • osallistuja saa valmiudet ohjata Lapsella on asiaa -erovertaisryhmiä
  • osallistuja ymmärtää ryhmän toiminnan tavoitteet ja toteutuksen

Koulutuksen sisältö:

  • ryhmäkertojen toteutuksen ja aikataulun läpikäynti
  • ryhmäkertojen teemojen läpikäynti
  • tutustuminen ryhmissä käytettävät menetelmät (sadut, tehtävät ja leikit)
  • ryhmän aloittamiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännöt
  • ryhmän ohjaajana toimiminen
  • vanhempien alku- ja lopputapaamiset

Koulutuksen hinta: Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat saavat käyttöönsä Lapsella on asiaa -ohjaajan käsikirjan. Materiaalia on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

Kouluttajat: Vaasan turvakodin Ero lapsiperheessä – ohjaajat Milja Harju ja Sara Lammi.

Koulutuspaikka: Koulutus toteutetaan etäyhteydellä. Kutsulinkki TEAMS lähetetään etukäteen ilmoittautuneille.

Lisätiedot koulutuspäivästä ja sen toteuttamisesta:

Ero lapsiperheessä -asiantuntija Päivi Hietanen,

0504385290, paivi.hietanen@etkl.fi

Valokuva: Pixabay, Aline Ponce

Ilmoittautuminen on päättynyt.