18.–19.8.2023 Sopukka

Nuorten väkivaltafoorumi järjestetään jo seitsemättä kertaa! Mukaan foorumiin ovat tervetulleita kaikki noin 15–29-vuotiaat nuoret, joilla on kiinnostusta kehittää väkivallan parissa tehtävää työtä.

Osallistujien kokemuksia väkivallasta ei kysytä ja selvitetä. Työskentelyn tavoitteena ei ole kuulla yksittäisten nuorten kokemuksia väkivallasta, vaan pohtia yhdessä niitä asioita, jotka auttavat väkivallasta selviytymiseen. Tavoitteena on löytää keinoja siihen, kuinka ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa auttaa entistä paremmin lapsia ja nuoria, jotka ovat kohdanneet elämässään väkivaltaa. Näiden kokemusten pohjalta työskennellään yhteisesti.

Vuoden 2023 teema: Mitä on haavoittuvuus ja haavoitettuna oleminen?

Foorumissa pohditaan yhdessä mitä haavoittuvuus ja haavoitettuna oleminen tarkoittavat. Minkälaiset elämäntilanteet, terveydentilat, ihmissuhteet ja elämänkokemukset voivat lisätä tai aiheuttaa haavoittavuutta? Kuka haavoittuvuuden määrittelee? Onko yksilö haavoittuva vai haavoitetaanko yksilöä? Kuka haavoittaa? Entä kuka tarvitsee eniten apua? Miten ammattilaiset voisivat entistä paremmin suojella lapsia ja nuoria väkivallalta ja auttaa niitä, jotka kohtaavat väkivaltaa?

Nuorten väkivaltafoorumissa työskentelylle luodaan turvallinen ilmapiiri. Yhteisesti luodaan sopimukset siitä, millaisista kokemuksista halutaan kuulla ja kertoa. Jokainen nuori määrittelee itse, minkä verran haluaa kertoa omista haavoittuvuuteen ja esimerkiksi väkivaltaan liittyvistä kokemuksistaan. Paikalla on alan ammattilaisia Ensi- ja turvakotien liitosta, Pesäpuusta ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä nuoria aikuisia, joilla on omia kokemuksia väkivallasta.

Vertaisuutta ja vaikuttamista
Foorumissa yhdessä tuotettua tietoa viedään eteenpäin monia erilaisia kanavia pitkin niin, että sillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta. Nuorten väkivaltafoorumissa yhteisesti kootut viestit tullaan esittelemään muun muassa sadoille osallistujille ammattilaisille suunnatussa väkivaltatyön foorumissa. Yhteiset viestit Nuorten väkivaltafoorumista kootaan niin, että paikalla olleita nuoria ei voi tunnistaa.

Työskentelyn lisäksi foorumiin osallistuminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden kohdata muita nuoria, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Foorumi kestää kaksi päivää perjantai-illasta lauantai-iltapäivään. Ohjelma sisältää keskustelua ja toiminnallista työskentelyä yhdessä sekä pienryhmissä. Lisäksi pääset nauttimaan hyvästä ruuasta, herkuista ja rennommasta yhdessäolosta. Perjantai-iltana lämmitetään sauna ja poreamme.

Milloin: Aloitamme yhteisellä päivällisellä perjantaina 18.8. klo 17 ja lopetamme lauantaina 19.8. klo 16.  

Missä: Foorumi järjestetään koulutuskeskus Sopukassa, joka sijaitsee Sipoon Västerskogissa. Sopukkaan järjestetään yhteiskuljetus Helsingin päärautatieasemalta. 

”Yhdessä kehittämällä ja viemällä asioita eteenpäin myös vaikeat kokemukset on saanut uudenlaisia merkityksiä, kun niistä on voinut syntyä jotain hyvää.” Onni Westlund, Nuorten väkivaltafoorumin järjestäjä

Ilmoittautuminen foorumiin on päättynyt.

Mikäli sinulla on kysyttää tai kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä:
Niina Remsu
niina.remsu@etkl.fi
050 441 8825