11.2.2023 10.00-16.00 Ensi- ja turvakotien liitto, Asemapäällikönkatu

(in English below) Jos olet monikulttuurisen eron kokenut vanhempi, tervetuloa 11.2.2023 klo 10-16 Helsinkiin, Pasilaan työpajaan, jossa eroa ja vanhemmuutta käsittelyyn toiminnallisin menetelmin.
Päivän aikana tarjotaan lounas, kahvit ja välipalaa. Työpajan ajaksi on järjestetty lastenhoito.

Sana- ja kuvataidetyöpajan toteuttavat Kaapatut Lapset ry ja Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) Ero lapsiperheessä-työ. Työpajan toiminnallista osuutta ovat ohjaamassa sanataideopettaja ja lasten kirjailija Maami Snellman sekä taideterapeutti ja erilaisia kuvataiteen opintoja suorittanut Päivi Ahuti. Osallistumiseen ei vaadita mitään erityistaitoja tai osaamista. Riittää, että haluat käsitellä vanhemmuus- ja eroteemaa omasta näkökulmastasi, omakohtaisen kokemuksen kautta. Päivässä ovat mukana myös Päivi Hietanen ETKL:stä ja Nonna Lemola-Palm Kaapatuista Lapsista.

Työpajan tuotoksia ei jaeta osallistujien kesken. Jos osallistujat haluavat, työpajan tuotoksia on mahdollisuus tuoda esiin ETKL:n ja Kaapatut Lapset ry:n 25.5.2023 toteuttamassa ammattilaisille suunnatussa webinaarissa. Tuotoksia käytetään mahdollisesti myös apuaeroon.fi sivuston tieto-osioiden toteuttamisen tukena. Tuotosten käytöstä sovitaan jokaisen tekijän kanssa ja ne esitetään anonyymisti eli henkilöllisyyttä ei kerrota.

Jos joku asia jäi mietityttämään, ole yhteydessä Päiviin paivi.hietanen@etkl.fi, 050-4385290 tai Nonnaan suunnittelija@kaapatutlapset.fi, 045-8553055. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ja lähetetään lisätietoa noin viikko ennen työpajaa.

Ilmoittaudu työpajaan 5.2.2023 mennessä tästä .

f you are a parent who has experienced multicultural separation, welcome to a workshop in Pasila, Helsinki, on February 11, 2023 from 10 am to 4 pm, where separation and parenting will be dealt with using functional methods.

Lunch, coffee and snacks are provided during the day. Childcare has been arranged for the duration of the workshop.

The spoken word and visual art workshop is implemented by the Kaapatut Lapset ry and ETKL. The functional part of the workshop is supervised by Maami Snellman, a verbal arts teacher and children's author, and Päivi Ahuti Karhumetsä, an art therapist who has completed various visual arts studies. No special skills or knowledge are required to participate. It is enough that you want to deal with the topic of parenting and separation from your own point of view, through personal experience. Päivi Hietanen and Nonna Lemola-Palm will also participate in the day.

The outputs of the workshop are not shared among the participants. If the participants want, there is an opportunity to present the results of the workshop in a webinar aimed at professionals organized by ETKL and Kaapatut Lapset ry on May 25, 2023. The products may also be used to support the implementation of the information sections of the apuaeroon.fi website. The use of the products is agreed with each author and they are presented anonymously, i.e. no identity is revealed.

If something left you wondering, please contact Päivi paivi.hietanen@etkl.fi, 050-4385290 or Nonnaan suunnittelija@kaapatutlapset.fi, 045-8553055. Those who have registered will be contacted and additional information will be sent about a week before the workshop.

Register for the workshop by February 5, 2023 here.

.