10.–11.10.2023 Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13b, Oulu

Jokaisen oikeus turvallisuuteen – Miten autamme erityisen haavoittuvassa asemassa olevia?

Väkivaltatyön foorumi järjestään Oulussa 10.-11.10.2023, pääsalin ohjelmaa voi seurata myös etäyhteyksien välityksellä.

Väkivaltatyön foorumi kutsuu jälleen lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntijat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ajankohtaisten asioiden äärelle, verkostoitumaan sekä jutustelemaan kollegoiden kanssa myös vapaammissa merkeissä. Foorumi on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, eri alojen viranomaisille ja päättäjille. Tervetuloa!

Kenelle: Lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, eri alojen viranomaisille, päättäjille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hinta:

 • Paikan päällä 180€ (sis. ohjelman, lounaat, kahvit sekä illallisen 10.10.)
 • Verkossa 150€
 • Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille:
  • Paikan päällä 160€
  • Verkossa 130€

Ohjelma

Tiistai 10.10.2023

9.30Ilmoittautuminen ja kahvi
10.00Foorumin avaus
Kirsti Keskitalo, Oulun ensi- ja turvakoti ry:n hallituksen puheenjohtaja
10.30Normien vaikutus turvallisuuden tunteeseen – vähemmistöstressi ja mikroaggressiot asiakastyössä

Javiera Marchant Aedo, yhdenvertaisuusasiantuntija
11.30Lounastauko
12.30Ajankohtaista väkivaltatyössä
Elisa Niklander, kehittämispäällikkö, THL
Tiina Muukkonen, kehittämispäällikkö, ETKL
13.30Tauko
13.45Haavoittuvassa asemassa olevat ja väkivalta – paneelikeskustelu

Mimmi Koukkula, erityisasaintuntija, THL
Katriina Järvinen, tietokirjailija ja psykoterapeutti
Sanna Leppäjoki-Tiistola, järjestöasiantuntija, Invalidiliitto
Janne Pulkkinen, toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Paneelin vetäjänä toimii Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Pia Kangas
14.45Kahvitauko
15.15Alatyöryhmät
17.00Päivä päättyy
19.00-23.00Illallinen, ja vapaata seurustelua sekä livemusiikkia

Alatyöryhmät 10.10.23 (ilmoittaudu yhteen seuraavista):

 1. Kulttuurilliset ja uskonnollisesti haavoittuvat ryhmät (tämä pienryhmä striimataan)
  • Hengellinen lähisuhdeväkivalta, Katriina Järvinen, tietokirjailija, psykoterapeutti
  • Lähisuhdeväkivalta ja kunniakäsite romanikulttuurissa, Henry Lindgren, suunnittelija Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
  • Kunniaan liittyvä väkivalta, Mimmi Koukkula, erityisasiantuntija, THL
 2. Päihteet, mielenterveys ja lähisuhdeväkivalta TÄYNNÄ
  • Naiset, jotka ovat toipumassa päihteidenkäytöstä ja lähisuhdeväkivallan kysymykset, Maiju Lehtonen, projektipäällikkö, VEERAT-hanke, A-kiltojen liitto & Maria Akatemia ry
  • Hannu Säävälä, psykiatri, perheterapeutti
 3. Vammaisiin ja ikäihmisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta
  • Vammaisten henkilöiden kokema väkivalta: intersektionaalisuus ja väkivallan erityispiirteet. Sanna Leppäjoki-Tiistola, Järjestöasiantuntija, Invalidiliitto ry
  • Ikääntyneiden kokeman väkivallan erityispiirteet, Janne Pulkkinen, toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
 4. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokema lähisuhdeväkivalta
  • Väkivallan käsitteleminen sosiaalityössä pakolaistaustaisten sateenkaari-ihmisten kanssa, Inka Söderström, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
  • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva lähisuhde- ja hengellinen väkivalta, Ani Iivanainen, sosionomi-diakoni AMK, auktorisoitu seksuaalineuvoja SSS
 5. Nuorten kokema lähisuhdeväkivalta
  • Nuorten seurusteluväkivallan katkaisu ja nuorten kokijoiden ja tekijöiden tavoittaminen, Pirjo Ervasti, Väkivaltatyön asiantuntija, Oulun ensi- ja turvakoti ry
  • Tiedostamatta satuttavaa – nuorten vapaaehtoisissa suhteissa tapahtuva seksuaaliväkivalta, Sohvi Koivu-Remes, asiantuntija, Nuorten Exit ry
  • Sijaishuollossa olevien nuorten kokema lähisuhdeväkivalta. Traumatietoinen konfliktin käsittely nuorten apuna, Johanna Barkman, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry

Keskiviikko 11.10.2023

9.00Terveiset Nuorten väkivaltafoorumista
Maya Waitara, Osallisuuden aika ry
Fanny Nortamo, Pesäpuu ry


Nuorten kehittäjäryhmän terveiset ja Väkivallaton lyhytelokuva
Ville Autio, kehittäjänuori Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Suvi Mannermaa, väkivaltatyön asiantuntija, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Haastattelijana: Ilona Mäki, projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
10.15Tauko
10.30Vanhempien eron jälkeinen vaino ja pakottava kontrolli lapsiin vaikuttavana väkivaltana
Merja Laitinen, professori, Lapin yliopisto
12.00Lounastauko
13.00Onko meillä varaa olla auttamatta väkivaltaa käyttäneitä?
Maria Merta, väkivaltatyön asiantuntija, Turvallisille raiteille -hanke
Ville Uurtio, väkivaltatyön asia
ntuntija, Turvallisille raiteille -hanke
14.00Katseet tulevaan, yhteistyökumppanin palkitseminen, rummun vaihto
14.30Lähtökahvit ja hyvää matkaa
15.00Foorumi päättyy

Foorumin ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja:

Riina Karjalainen
riina.karjalainen@etkl.fi
p. 044 097 0790

Tuulia Kovanen
tuulia.kovanen@etkl.fi
p. 050 432 8470

Laskutusasiat:
Sari Niemi
sari.niemi@etkl.fi