15.–15.11.2018 9.30-16 Ensi- ja turvakotien liitto Asemamiehenkatu 4 A (7.kerros), 00520 Helsinki

Ero lapsiperheessä työmuotoon sisältyvät myös vanhemmille tarkoitetut yksilö- ja paritapaamiset sekä perhetapaamiset lasten ja vanhempien kanssa. Työskentelyllä tuetaan vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen. Tavoitteena on auttaa vanhempia huomioimaan lapsen tilanne, tunteet ja tarpeet. Lisäksi työskentelyssä  autetaan vanhempia luomaan toimivia arjen käytäntöjä.

Pari- ja perhetapaamisia toteutetaan pääsääntöisesti työparityönä ja yksilötapaamisia yhden työntekijän ja asiakkaan vastaanottoina.

Tavoite: Perehdytys antaa osallistujille valmiudet Ero lapsiperheessä -työn yksilö- ja paritapaamisten sekä perhetapaamisten toteuttamiseen. Pääpaino on yksilö- ja paritaamistyöskentelyyn liittyvissä sisällöissä ja kokemuksissa, mutta päivän aikana kerrotaan myös perhetapaamistyöskentelyyn liittyvistä kokemuksista.

Toteutus:  Perehdytys sisältää ennakkotehtävän, osallistumisen 15.11. päivään, yksilö- ja /tai paritapaamisten toteuttamista pienimuotoisesti omassa työyhteisössä kevään 2019 aikana sekä tähän sisältyvän oppimistehtävän. Perehdytyksen toinen päivä toteutetaan huhti-toukokuussa 2019, jolloin pääpaino on kertyneiden työskentelykokemusten jakamisessa sekä tapaamistyöstä saadun asiakaspalauteen läpikäymisessä.

Perehdytys toteutetaan keskusjärjestön Ero lapsiperheessä -työn asiantuntijoiden,  Lahden ensi ja turvakoti ry:n sekä  Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen Ero lapsiperheessä ohjaajien välisenä yhteistyönä.

Kenelle: Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille,joilla on kokemusta eronneiden ja eroa pohtivien vanhempien ja heidän lastensa kanssa työskentelystä sekä kiinnostus eroperheitä tukevan työn toteuttamiseen.

Osallistujien kulut katetaan liiton käytöntöjen mukaisesti.

Perehdytyspäivä: 15.11.2019 klo 9.30-16

Ohjelma:

9.30- 12

Päivän avaus ja esittäytyminen

Erokriisi ja prosessi

Yhteistyövanhemmuus

Lasta suojaavat tekijät ja arki

12- 12.45     Lounas ravintola Viherlatva

12.45- 15.30

Työntekijän rooli ja asema eri asiakastapaamisissa

Työn käytännöt yksilö-, pari- ja  perhetapaamistyössä sekä työtä ohjaavat periaatteet

Miten kohti sovinnollista arkea? – asiakkaan polku ja muutosprosessi

Eroon liittyvät sopimukset ja palveluohjaus

15.30-16

Perehdytyspäivän päätös

Työssä oppimisen jakson  ja oppimistehtävän ohjeistus

Palaute työskentelystä

Ennakkotehtävä

Palautetaan sähköpostilla (paivi.hietanen@etkl.fi) 1.11.2018 mennessä.

Pohdi ja kirjoita seuraavista asioista:

Millä tavoin olet työskennellyt eronneiden ja  eroa pohtivien vanhempien ja heidän lastensa kanssa aiemmmin. Millä muulla tavoin olet työskennellyt eroteeman kanssa tähän asti?

Mikä sinua motivoi toteuttamaan Ero lapsiperheessä -työn yksilö- ja paritapaamisia sekä perhetapaamisia? Mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät eroauttamistyötä ohjaavat periaatteet ja mitä pidät tärkeänä eroauttamisessa.

Miten sinun mielestäsi edistetään vanhempien välistä yhteistyötä ja sovinnollisten erojen syntymistä?

Kerro myös lyhyesti, mitä toivot saavasi perehdytyspäivästä ja mitä tarvitset saadaksesi hyvät valmiudet työskentelyn aloittamiseen omassa työyhteisössäsi?

Lisätiedot: Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi, p. 050 4385290

Ilmoittautuminen perehdytyspäivään 15.11.2018