17.9.2024 klo 14.30-15.45 teams

Tervetuloa mukaan opiskelemaan Vauvapysäkki -ryhmän ohjaajaksi! Vauvapysäkki -ryhmämalli on kehitetty Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn -hankkeessa (2020-2022). Kehittämistyön tuloksena Vauvapysäkki -ryhmät ovat vakiintuneet osaksi raskaana olevien kanssa tehtävää työtä.

Koulutus on ilmainen ja se on tarkoitettu jäsenyhdistysten työntekijöille ja heidän yhteistyökumppaneilleen, jotka työskentelevät raskaana olevien asiakkaiden kanssa. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia Vauvapysäkki -ryhmäohjaajana tai soveltaa koulutuksessa oppimaasi omassa työssäsi vauvaperheiden parissa. Lisäksi koulutus antaa näkökulmia työntekijän omaan stressin säätelyyn ja työhyvinvoinnin huomioimiseen.

Vauvapysäkki-ryhmän tavoitteena on lisätä vanhempien säätelytaitoja. Keinoina on tiedon lisääminen, vertaistuki, itsemyötätunnon lisääminen sekä harjoitukset. Harjoitukset perustuvat mindfulness perinteeseen, mutta Vauvapysäkki–ryhmäohjaajilla ei tarvitse olla tietoisuustaito (mindfulness) –ohjaajan koulutusta. Ohjaajalla on kuitenkin hyvä olla perusymmärrys siitä, mitä tietoisuustaito –harjoittelu on, mihin sillä pyritään ja mitä ohjaamisessa on hyvä ottaa huomioon. Ohjaajilla on hyvä olla perustietoa tietoisuustaidoista ja jonkin verran kokemusta myös omasta, säännöllisestä tietoisuustaito –harjoittelusta. Tämä mahdollistaa eläytymisen ryhmäläisten harjoittelusta nouseviin kokemuksiin ja kyvyn pysyä avoimena ryhmästä nouseville kysymyksille ja pohdinnoille. Tämän vuoksi koulutukseen sisältyy Perehdytys stressiä säätelevään työtapaan -verkkokurssi (10 tuntia), joka on suoritettava ennen koulutuksen alkua.

Sisältö:

Vauvapysäkki -koulutus koostuu itsenäisen verkko-opiskelun jaksoista sekä reflektiotapaamisista ohjaajan ja toisten opiskelijoiden kanssa etäyhteyksien kautta. Koulutus on vahvasti kokemuksellinen, jossa korostuu jokaisen kurssilaisen oma henkilökohtainen prosessi. Koulutuksen aikana täytät omaa henkilökohtaista reflektiopäiväkirjaa. Koulutusosat (1-8) on tarkoitus käydä läpi 1 osio 2 viikossa –tahdilla. Yhden koulutusosan läpikäyntiin menee kotitehtävineen noin 2-3 tuntia.  Osiokohtaiset kotitehtävät (ohjaajan Kotipysäkki) sisältävät pohdintatehtäviä, tietoisuustaito –harjoituksia ja niiden reflektointia.

Tämän jälkeen alkaa tutustuminen Vauvapysäkki – ryhmään ja sen käytäntöihin. Vauvapysäkki -ryhmässä käsiteltävät teemat on mahdollista jaotella teemakokonaisuuksiksi, joita ovat: vanhemmuus, raskaus ja synnytys, stressin tunnistaminen kehossa ja mielessä, tietoisuustaidot säätelyn tukena sekä muuttuvan arjen- ja talouden taidot. Läpileikkaavina teemoina kulkevat lisäksi tutustuminen vauvaan sekä omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen. Jokaisessa osassa on lyhyt kurkistus sen kerran teoriaan ja ohjattaviin harjoituksiin sekä ryhmämateriaaleihin. Oma harjoittelu ja reflektointi jatkuu myös näissä osissa.

Viikolla 3 saat tehtäväksi lukea yhden valitsemasi hyväksyvän tietoisen läsnäolon taitoja käsittelevän kirjan, josta tehdään lyhyt (1-2 sivun) referaatti. Koulutukseen sisältyy myös kirjallinen lopputyö omasta oppimisprosessista ja siitä, miten olet hyödyntänyt oppimaasi työssäsi tai oman ryhmän ohjaamisessa (max. 5 sivua).

Aikataulu:

Itsenäisesti opiskeltuja viikkoja jaksottavat reflektiotapaamiset muiden opiskelijoiden ja ohjaajan kanssa, jotka toteutuvat Teams -yhteydellä: 

17.9.2024 klo 14.30-15.45 Perehdytys Stressiä säätelevään työtapaan -kurssille

(mikäli olet jo suorittanut kurssin, aloitus 31.10.2024 kerralla)

31.10.2024 klo 13-15.30 aloitustapaaminen (tätä ennen opiskeltuna Perehdytys stressiä säätelevään työtapaan -verkkokurssi)

10.12.2025 klo 13-15.30 (tätä ennen opiskeltuna osat 1-3)

29.1.2026 klo 13-15.30 (tätä ennen opiskeltuna osat 4-6)

11.3.2026 klo 13-15.30 (tätä ennen opiskeltuna osat 7 ja 8 sekä ryhmäkerrat 1-4)

24.4.2025 klo 13-15.30 (tätä ennen opiskeltuna ryhmäkerrat 4-10 + kokemuksia omaan työhön soveltamisesta + kirjallisen työn työstäminen)  

3.6.2025 14-15.30 (tätä ennen opiskeltuna ryhmäkerrat 11& 12 sekä kokemusten jakaminen omaan työhön soveltamisesta ja jatkosuunnitelmat+ kirjalliset työt valmiina) 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää sitoutumista aikataulun mukaisiin teams-tapaamisiin, joissa kamerat pidetään auki.

Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä pirjo.kotkamo@etkl.fi, p.050 4090 418.

Ilmoittautumiset 30.8.2024 mennessä.