Tarve selko-oppaille tunnistettiin Tukiliitossa. Yhdessä Tukiliiton kokemustoimijoiden kanssa pohdittiin sitä, mitä parisuhteesta, erosta ja vanhemmuudesta tulisi kertoa selkokielellä.

Tukiliiton kokemustoimijat suosittelevat opasta luettavaksi, jos haluaa lisää tietoa parisuhteesta tai eroamisesta ja vanhemmuudesta eron jälkeen.

Valokuvassa on oppaan kansi. pienistä sydämistä koottu iso sydän.

Parisuhdeoppaan sisältöinä mm.

* miten voi olla parempi kumppani

*miten ongelmia voi ratkaista

*mistä saa apua parisuhdeasioihin

Valokuvassa on oppaan kansi. Kuvassa on sydämiä.

Ero ja vanhemmuus oppaan sisältönä mm.

*millaisia tunteita ero herättää

*mitä erosta seuraa omaan elämään

*miten erosta pääsee eteenpäin

*miten vanhemmuus jatkuu eron jälkeen

Toteutus ja tilaukset

Oppaat on tehty järjestöjen Parisuhdekeskus Kataja ry, Ensi- ja turvakotien liitto Ero lapsiperheessä-työ ja Tukiliitto välisenä yhteistyönä. Oppaiden toteuttamista on tukenut STEA.

Oppaat ovat tilattavissa Tukiliitosta. Oppaat ovat maksuttomia.

Oppaat ovat luettavissa ja ladattavissa verkossa maksutta.

* lue Selko-opas Parisuhde

*lue Selko-opas Ero ja vanhemmuus

Lisätiedot: Päivi Hietanen, paivi.hietanen@etkl.fi, 0504385290