Suomessa arvioidaan olevan 8 000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa hankkeessa kehitetään lapsiystävällisiä ja perhesuhteita tukevia toimintatapoja. Kolmivuotisen pilottihankkeen aikana on autettu noin 40 vankia ja heidän lapsiaan. Samalla on rakennettu ja vahvistettu viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä.

Isyys on mahdollista, vaikka pitkän vankeustuomion vuoksi vanhempi on lapsen arjesta pitkään poissa. Ensi- ja turvakotien liiton Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa on kolmen vuoden aikana tuettu vankilassa olevia vanhempia tai heidän perheitään. Kolme neljästä apua saaneista on miehiä.

Vangit ovat palautteen perusteella saaneet paljon eväitä vanhempana toimiseen. Yhdessä työntekijän kanssa on pystytty paremmin asettumaan lapsen asemaan ja tuettu monella käytännön tavalla perheiden yhdessäoloa vankilan rajatuissa puitteissa. Joidenkin kanssa on aloitettu työskentely jo silloin, kun puoliso on ollut raskaana tai yksinhuoltajaisä on ollut lähdössä suorittamaan tuomiotaan. Hanke on myös mukana pilotoimassa Helsingin vankilassa alkavaa vanki-isille suunnattua synnytysvalmennusta.

Vankeustuomiota suorittavalta isältä vaaditaan iso ponnistus, että suhde lapseen säilyy eikä vanhemmuudessa kannata jättäytyä sivuraiteelle. Halu tulla paremmaksi isäksi tai äidiksi voi myös motivoida rikoksettomaan elämäntapaan. Isyys on mahdollista, mutta se vaatii vaivannäköä perheeltä, vankeustuomiota suorittavalta ja vankilan henkilökunnalta. Vankilassa oleva vanhempi tarvitsee tukea ja kannustusta.

Vanhemman vankeustuomioon liittyy paljon häpeää ja tilanne on usein pelottava ja vaikea lapselle. Lapsi tarvitsee paljon tukea läheisiltään, mutta myös vankilan portin molemmilla puolilla työskenteleviltä ammattilaisilta. Lapsella on vankeuslain mukaan oikeus pitää yhteyttä vanhempaansa, mutta ei velvollisuutta. Tapaamisten täytyy tukea lasta.

− Lapsen kannalta on monissa vankiloissa esimerkiksi tiloissa ja tapaamisten käytännöissä vielä paljon kehittämistä. Aika pitkälle kyse on asenteista ja pienillä asioilla voidaan tehdä paljon. Ystävällinen kohtaaminen ja lelut tai pelit tapaamistilassa vievät jo eteenpäin, toteaa Nana Lindholm, Vanhempi vankilan portilla -hankkeen projektityöntekijä.

Lapsi, jonka vanhempi on vankilassa, voi selviytyä ja menestyä elämässä. Vankien lapsilla on tutkimusten mukaan kuitenkin kohonnut riski mielenterveysongelmiin, epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja muihin syrjäytymiseen altistaviin tekijöihin.

Isän tai äidin vapautuminen on suuri muutos ja vaikuttaa koko perheeseen. Silti vankien lapset ja puolisot jäävät usein vangin vapauden suunnittelussa vähälle huomiolle.

− Pitkäkin vankeustuomio päättyy aikanaan ja eteen voi tulla tilanteita, että jonain päivänä olohuoneeseen ilmestyy täysin vieras tyyppi. Vanhemman ei myöskään tarvitse täysin etääntyä. Tilannetta voidaan helpottaa monin tavoin, Lindholm muistuttaa.

Vangin perheen polku

Hankkeen myötä on havaittu, että perheen ja lasten huomioiminen täytyy pitää mielessä koko rangaistusprosessin ajan. Vangille laaditaan rikosseuraamuslaitoksen toimesta henkilökohtainen rangaistuksen ajan suunnitelma yhdessä tuomitun kanssa. Suunnitelmaan merkitään tavoitteita ja toimenpiteitä kuten suhteiden tukeminen perheeseen ja lapsiin. Suunnitelmassa tulisi huomioida myös suhteet lapsiin ja sopia tavoista toimia vanhempana koko tuomion ajan.

Hankkeessa kehitetty Vangin perheen polku -menetelmä on kehitetty yhdessä verkostojen, sekä työskentelyssä mukana olleiden lasten, vankien ja heidän puolisoittensa kanssa. Polussa tarkastellaan lapsen näkökulmasta vanhemman tuomion vaikutuksia ja tuen tarpeita tuomion aikana ja sen päättyessä. Polkutyökalun avulla työntekijöiden on ollut helppo pohtia perheen kanssa lapsen ajatuksia ja toiveita.

Ensi- ja turvakotien liitto toteuttaa Vanhempi vankilan portilla -hankkeen yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön sekä kolmen jäsenyhdistyksensä: Kanta-Hämeen perhetyö ry, Kuopion ensikotiyhdistys ry ja Lahden ensi- ja turvakotiyhdistys ry kanssa. Yhdistyksillä on vankka kokemus haastavissa elämäntilanteissa elävien perheitten kanssa tehtävästä työstä. Hankkeessa kehitetään vankien ja heidän perheittensä kanssa tehtävää työtä jo vankila-aikana, mutta erityisesti ehdonalaiseen vapauteen siirtymisen vaiheessa.

Miestyön foorumi 22-23.5.2019 – Rosonen mies, Hämeenlinna

Jokaisella meistä on omanlaisiaan rosoja, jotka voivat syntyä jo lapsuudenperheessä. Toisten kohdalla rosot siirtyvät sellaisenaan sukupolvelta toiselle, toiset pystyvät siirtymän katkaisemaan. Myös omat valinnat johtavat erilaisille elämänpoluille.

Miestyön foorumissa XII Hämeenlinnassa 22.-23.5.2019, pohdimme näitä kysymyksiä. Puheenvuoroissa ja työpajoissa asiaa avaavat miehet, joilla on kokemusta aiheesta joko oman elämänsä tai työnsä kautta. Keskusteluissa luodaan syvyyttä ja ymmärrystä teemaan. Miestyön foorumi on merkittävin valtakunnallinen koulutus- ja verkostotapahtuma kaikille miehiä, isiä tai perheitä ammatissaan tai vapaaehtoisena kohtaaville. Foorumissa teemoja käsitellään monipuolisin työtavoin ja kulttuurin keinoin.

Lisätietoja

Nana Lindholm
projektityöntekijä, Vanhempi vankilan portilla -hanke, Kanta-Hämeen perhetyö ry
p. 050 573 3422, nana.lindholm@khperhetyo.fi

Kuva: Tiuku Pennola, kuvituskuva