Vanhempien parisuhteen päättymisellä ja erolla voi olla pitkäaikaisia heijastuksia syntyvän vauvan tai leikki-ikäisen lapsen tulevaisuuteen. Vanhempien yhteisenä vastuuna on, erosta huolimatta, auttaa lasta luomaan turvalliset kiintymyssuhteet vanhempiinsa. Alle kouluikäinen lapsi tarvitsee paljon apua ja tukea pitääkseen yhteyttä toisaalla asuvaan vanhempaan. Lapsen tapaamisoikeuden toteutuminen edellyttää vanhemmilta yhteistoimintaa sekä ymmärrystä toisen vanhemman merkityksestä lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tukijana.

Ensi- ja turvakotien liitto ja Suomen terveydenhoitajaliitto toteuttavat yhteistyössä kyselyn koskien vanhempien avio- ja avoeroja alle kouluikäisten lasten perheissä. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin vanhempien eroaminen ja sen seuraukset näkyvät neuvolatyössä sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vauva- ja erotyössä. Kyselyllä nostetaan esille ammattilaisten kokemuksia vanhempien kohtaamisesta ja työskentelystä perheiden kanssa.

Kysely on tarkoitettu neuvolan sekä Ensi- ja turvakotien liiton vauva- ja erotyön ammattilaiselle, jotka työskentelevät alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. 

Kyselyn tulosten avulla luodaan maksuton verkkokoulutuskokonaisuus pikkulapsiperheiden vanhempien kanssa työskenteleville ammattilaisille.  Koulutus auttaa ammattilaisia entistä paremmin tukemaan vanhempia erotilanteissa ja eron jälkeen. Tuloksia hyödynnetään myös vaikuttamistyössä sekä vauva- ja pikkulapsiperheitä koskevan tiedon esiin nostamisessa. Kertyvää tietoa käytetään apuna eropalveluiden kehittämisessä alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Vastaukset tallentuvat nimettömänä. Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Lisätietoja kyselyn toteuttamiseen, tulosten analyysiin ja käyttöön liittyen: Ensi- ja turvakotien liitto, Ero lapsiperheessä -työ,Päivi Hietanenpaivi.hietanen@etkl.fi ja 050 4385290.

 

Kuva: Pixabay.