Eroneuvossa eron veteraani voi kääntää erokokemuksensa vahvuudeksi ja eroaan vielä läpikäyvien hyödyksi.

Kun lasten vanhemmat eroavat, on eron jälkeisen arjen rakentaminen erilaista, kuin lapsettoman parin erotessa. Eroneuvon* vapaaehtoisena vertaistukijana ja Eroneuvon asiakkaita heidän asiakaskokemuksestaan haastatelleena olen kuullut monenlaisia kertomuksia erosta ja tapoja järjestää arki eron jälkeen. Eroneuvossa näitä kertomuksia kuulevat myös Eroneuvon asiakkaat. Heille erilaisista kokemuksista ja ratkaisuista kertovat paitsi toiset asiakkaat, myös tehtäväänsä koulutetut vapaaehtoistukijat, jotka ovat oman eronsa jo käsitelleet. Juuri näitä, erilaisia erotarinoita ja vertaistukea asiakas usein tulee hakemaan Eroneuvosta.

Eroneuvossa olen vertaistukijana huomannut vertaisuuden merkityksen asiakkaille. Samaistumisen tärkeyden ymmärsin kuitenkin vasta keskusteltuani Eroneuvossa jo asioineiden kanssa. Kun toivottu vertaisuus onnistuu, lähtee asiakas helpottuneena ja omaan selviytymiseensä luottaen. Vapaaehtoisen kertomus omasta kokemuksesta on asiakkaalle malli siitä, että vaikeistakin asioista voi päästä yli ja osoitus siitä, että asiakas ei ole yksin oman kokemuksensa kanssa.

Oli samassa tilanteessa tai oli saman ikäiset lapset. Että oli ihan samanlaiset ongelmat, samastui just siihen, siinäkin ajassa mitä siellä oli.” Näin kertoo eräs Eroneuvossa asioinut omasta asiakaskokemuksestaan. Eroneuvo tarvitseekin vertaistukijoita monenlaisin erotaustoin, jotta se voisi tarjota samaistumista mahdollisimman monelle, erilaisessa tilanteessa olevalle asiakkaalleen.

Vertaisuuden lisäksi asiakkaat hakevat Eroneuvosta tietoa. Asiakas voi haluta tietää vaikkapa siitä, kuinka menetellä lapsen kanssa tai järjestää arki uudestaan eron jälkeen. Vertaistukijoiden tieto on oman kokemuksen kautta hankittua. Hänen ratkaisunsa tilanteessa auttaa asiakasta toimimaan oman arkensa ongelmakohdissa. Kun vertaistukijan kokemus ei riitä, auttaa asiakkaita Eroneuvon vetäjä, eroauttamisen ammattilainen. Vertaistukijan ja ammattilaisen yhteistyötä Eroneuvossa arvostaa myös asiakas:

Se on hyvä, että ammattilainen sanoo näitä, että mitä tuntee ja mitä tulee ja näin. Ja kuulee taas sen, että se ihan oikeasti tapahtuu niin. Että ei ole vain jostain kirjasta, että näin se tapahtuu, mutta sitten siellä on niitä, jotka on kokenut saman.

Eroneuvon vertaistukijan ei tarvitse olla mallikkaasti eronnut, riittää että oma ero on käsitelty ja vanhemmuudessa pyritään yhteistyöhön nykytilanteessa. Tästä on hyötyä Eroneuvon asiakkaille: kun vertaistukijoilla on monenlaisia kokemuksia, löytää asiakas helpommin vertaistukijoiden joukosta samankaltaisia asioita kokeneen ja kokemuksistaan jo selvinneen ihmisen. Lyhyessä tilaisuudessa tämä auttaa samaistumista, neuvojen saamista ja luottamuksen syntymistä omaan selviämiseen.

Asiakas on tervetullut Eroneuvoon ilman ennakkoilmoittautumista. Vertaistukijalle tämä voi aiheuttaa jännitystä: koskaan ei tiedä kuinka monta ja ketä tilaisuuteen osallistuu. Itsekin olen ennen Eroneuvoa jännittänyt, millaisia kokemuksia ja tarpeita asiakkailla on mukanaan. Eroneuvon vertaistukijalla on kuitenkin mahdollisuus kääntää oma kipeä erokokemuksensa vahvuudekseen. Tämä ole lopulta edes vaikeaa: vertaistukijan itse ei oman erokokemuksensa lisäksi tarvitse kuin rohkeutta kertoa omasta erokokemuksestaan ja eri tilanteissa tekemistään ratkaisuista. Parhaimmassa tilanteessa asiakas tulee kuulleeksi juuri sen, mitä jatkaakseen tarvitsi!
Kirjoittaja: Anne-Maiju Kaakkurivaara, YTM. Blogi on kirjoitettu pohjautuen vuonna 2015 valmistuneeseen sosiaalityön pro graduun ”Yhden päivän juttu. Eroneuvo interventiona eron jälkeiseen vanhemmuuteen”
Pro gradussa kirjoittaja haastatteli Eroneuvossa käyneitä asiakkaita ja kuuli heidän kokemuksistaan tilaisuuteen osallistumisesta. Kirjoittaja on myös itse toiminut Eroneuvo vapaaehtoisena.

* Eroneuvo-tilaisuus tarjoaa tietoa ja vertaistukea eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille.  Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Eroneuvo-vetäjän sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Toiminta on valtakunnallista. Katso tilaisuuksien ajankohdat.