Hallitus päätti kehysriihessä karsia sosiaalihuollon palveluvalikkoa 100 miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi. Asiantuntijat kysyvät alan professoreita myöten, mitä on päätetty ja mistä päättäjät haluavat karsia. Päätöstä on luonnehdittu julkisissa kommenteissa vastuuttomaksi ja käsittämättömäksi. Monelle ihmiselle se, mitä sosiaalihuolto on ja mikä sen tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa on, on vieras. Vakavaksi tilanne tulee silloin, jos päätöksentekijäkin tekee valtavan ison päätöksen tietämättä, mistä päättää. Kun ei ole tiedetty, mistä on päätetty, ei ole myöskään yhtään arvioitu, millaisia vaikutuksia päätöksellä on. Päätös voi vakavasti vaarantaa ihmisten pärjäämistä, yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja myös sote-uudistusta.


Hallitus on ohjelmassaan korostanut tiedolla johtamista ja sitä, että päätökset perustetaan tietoon. Päätösten pohjaksi eivät riitä vain valtionvarainministeriön talousluvut.


Kukaan ei kiistä talouden vakauttamisen ja velkaantumisen vähentämisen välttämättömyyttä. Pysyviä ja kestäviä säästöjä tuottavat ratkaisut nousevat silloin kriittisiksi. Lyhyellä aikavälillä säästöjä tuottavilla paniikkiratkaisuilla voikin käydä päinvastoin, talous sakkaa entistä pahemmin ja ongelmat pitemmällä aikavälillä pahenevat. On kysytty ja on perusteltua kysyä, miksi sosiaalihuollon leikkausta valmisteltaessa ei kuultu sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä. Hallitus on ohjelmassaan korostanut tiedolla johtamista ja sitä, että päätökset perustetaan tietoon. Päätösten pohjaksi eivät riitä vain valtionvarainministeriön talousluvut.

Sosiaalihuollon pääosin lakisääteisiä palveluja annetaan yleislakina sosiaalihuoltolain ja erityislakien esimerkiksi lastensuojelulain perusteella. Sosiaalipalvelut ovat sosiaalihuollon ydintä. Sosiaalipalveluja on järjestettävä tueksi jokapäiväisestä elämästä selvivtymiseen, taloudellisen tuen tarpeeseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Sosiaalipalveluilla tulee vastata sosiaalihuoltolain mukaan lähisuhdeväkivallasta, muusta väkivallasta, hyväksikäytöstä ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi, päihteiden käytöstä, mielenterveysongelmasta tai muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.


Väitän, että ne tulevat jossakin elämänvaiheessa lähelle melkeinpä jokaista tai ainakin lähipiiriämme. Sosiaalipalvelujen kirjo on erittäin laaja, vaikka niistä nostaisi esiin vain osan.


Joku voi ajatella, että sosiaalipalvelut koskevat vain joitakin ihan muita ihmisiä, eikä minulla tai läheisilläni ole mitään tekemistä sosiaalipalvelujen kanssa. Väitän, että ne tulevat jossakin elämänvaiheessa lähelle melkeinpä jokaista tai ainakin lähipiiriämme. Sosiaalipalvelujen kirjo on erittäin laaja, vaikka niistä nostaisi esiin vain osan. Sosiaalipalveluja ovat lasten ja perheiden näkökulmasta mm. perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvolat, opiskeluhuollon kuraattoripalvelut eli palvelut, joilla ehkäistään lastensuojelun ja kalliiden huostaanottojen tarvetta. Sosiaalipalvelut ovat päihde- ja riippuvuustyötä, mielenterveystyötä, vanhuksille kotihoitoa, yhteisöllistä asumista, ympärivuorokautista palveluasumista, vammaisten kuljetuspalvelua, tuettua asumista eri elämäntilanteissa oleville sekä omaistaan ja läheistään hoitavan henkilön vapaata. Näitä monet arjessaan pärjätäkseen tai elämään otteen uudelleen saamiseksi tarvitsevat eikö totta?

Jos oikein pelkistää, sosiaalihuollon tehtävänä on varmistaa alan ammattilaisten tuella sitä, että kaikilla ihmisillä iästä riippumatta olisi mahdollista ongelmien kohdatessa, omien voimavarojen ollessa riittämättömät tai toimintakyvyn heikentyessä pärjätä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman itsenäisesti. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat siis ensisijaisia vaativampiin, erityislakien nojalla annettuihin palveluihin nähden. Neuvonnasta ja ohjauksesta se usein alkaa. Osa apua tarvitsevista pärjää jo sillä.

On tärkeää huomata, että sosiaalihuolto ei ole vain asiakaskohtaista yksilö- tai perhetyötä. Sen on myös rakenteellista sosiaalityötä eli alan ammattilaisten velvoitetta välittää tietoa sosiaalisista ongelmista päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yhteisösosiaalityöllä puolestaan edistetään yhteisöjen sosiaalista eheyttä ja hyvinvointia sekä hyviä väestösuhteita. Sosiaalihuolto on siis osa sisäisen turvallisuuden rakentamista ja ylläpitämistä mitä suuremmassa määrin. Sosiaalisiin tekijöihin vaikuttamalla ehkäistään terveysongelmia ja terveyspalvelujen tarvetta. Sosiaalipalveluilla ja sosiaalityöllä tuetaan ihmisten elämän myönteisiä muutoksia ja ylläpidetään toivoa. Toivon paremmasta ei saa koskaan antaa ihmisten elämästä kadota.

Hyvää ja turvallista alkavaa toukokuuta ja vappua kaikille!

Kirjoittaja on sosiaalineuvos ja yhteiskuntatieteiden tohtori.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.