Apua eroon[1]-chatissä käydyissä keskusteluissa on haettu aktiivisesti apua aikuisen erokriisin läpikäymisen tueksi. Eroamiseen sisältyvät tunteet ovat yksi keskusteluiden vakiaiheista, sillä eron alkumetreillä kriisin kohtaaminen ja käsittely vievät voimavaroja ja nostavat esiin monia kysymyksiä sekä huolenaiheita. Mielialan vaihtelut ja tilanteessa koettu ahdistus heijastuvat omaan jaksamiseen. Chatissä toteutuva keskustelu voi olla asiakkaalle voimauttava kokemus, joka luo toivoa omaan selviytymiseen. Kuulluksi tuleminen, omien huolien jakaminen ja päivystäjältä saatu myötätunto on koettu keskusteluissa tärkeänä.

”Hyvä ja matalan kynnyksen palvelu. Eroprosessi on ainakin minulle hyvin vaikea ja sen vuoksi mikä tahansa tuki auttaa” (palaute)

Chatissä käy ilmi, että edelleen osa eroista tulee toiselle osapuolelle yllätyksenä eikä puolison eroaikeet ole olleet läsnä arjen elämää koskevissa keskusteluissa. Samoin ilmi tullut uskottomuus voi käynnistää äkillisesti eroprosessin. Ero voi tuntua, paitsi parisuhteen päättymiseltä, vahvana epäonnistumisen kokemuksena, jonka myötä oma elämänhalu katoaa. Elämäntilanteessa koettu näköalattomuus nostaa mieleen itsetuhoisiakin ajatuksia, elämäilo ja merkitys katoaa näköpiiristä.

”Olen arvoton, minun on vaikea hyväksyä puolisoni tekemää eroratkaisua. Miten puoliso voi pitkän liiton jälkeen vain lähetä uuden ihastuksen matkaan ja tuhota oman perheen.”

Chatissä on mahdollista jakaa luottamuksellisesti hyvin henkilökohtaisia vaikeita ja henkisesti raskaita tilanteita. Tunteista keskusteleminen auttaa omien ajatusten ja kokemuksen jäsentämisessä. Keskustelu ei sinällään vielä poista erokipua, mutta voi se tuoda helpotusta sekä tuntee siitä, ettei ole tilanteessa aivan yksin. Eteenkin poikkeusolojen aikaan sosiaalisten suhteiden ollessa rajoittuneita, on chat tarjonnut yhden kanavan tunteista puhumiseen.

Olen muuttamassa erilleni puolisosta. Henkinen stressi on kova eikä parisuhde enää toiminut. Puolisoni mielestä teen kaiken väärin. ”

Eropäätöksen tekeminen ja parisuhteeseen liittyvät ongelmat eli eroprosessin varhainen vaihe ovat myös ajoittain läsnä kohtaamisissa. Päivystäjältä odotetaan neutraalia ja ulkopuolista näkökulmaa omaan tilanteeseen. Työntekijän kanssa halutaan jakaa tilanteeseen sisältyvä kodin kireä ilmapiiri sekä erilleen muuttamisen pulmat. Chatistä toivotaan saatavan myös  tietoa eroamisen käytäntöihin liittyen, kuten avioeron hakeminen, omaisuuden jakaminen ja lasta koskevat sopimukset.

On huolestuttavaa, että käytyjen keskusteluiden perusteella erotilanteissa näyttäisi aktivoituvan myös kumppaniin tai ex-puolisoon kohdistuva uhkailu, painostaminen tai kiristäminen. Toista vanhempaa painostetaan alistumaan saneltuihin lasten tapaamisaikatauluihin tai vaikkapa asumis- ja huoltajuusjärjestelyihin. Tilanteissa voi olla läsnä uhkailua lasten menetyksellä tai toisen vanhemman ulossulkemisella lapsen elämästä. Kodin painostava ilmapiiri voi puolestaan estää eroasian puheeksi ottamisen kumppanin kanssa, pelkona kumppanin reaktiot, kuten huutaminen, syyttely ja mustamaalaaminen.

Parisuhteen purkautuminen voi toki ymmärrettävästikin aiheuttaa katkeruuden, pettymyksen, kiukun ja vihan tunteita, mutta niiden käsittelyyn on tärkeätä löytää rakentavia ja erokriisistä kohti selviytymistä vieviä tapoja. Toiseen vanhempaan kohdistuvat henkisen, taloudellisen tai fyysisen väkivallan teot tai niillä uhkaileminen ovat pyrkimys alistaa toinen oman tahdon mukaiseen toimintaan.

Chatissä on käyty keskustelua erokiusaamisen, eron jälkeisen vainon sekä väkivallan läsnäolosta ja niihin liittyvistä peloista. Työntekijältä saatu rohkaisu, ymmärrys ja neuvot ovat olleet monelle näissä tilanteissa oleville merkityksellisiä.

”Olen eroamassa ja toinen vanhempi muuttaa kohta yhteisestä kodista pois. Milloin erosta pitäisi puhua lasten kanssa?”

Vanhempien ero jo sinällään tarkoittaa lapselle muutostilannetta ja siirtymään yhden perheestä arjesta kohti kahden kodin elämää. Lapsen ei kuulu valita puoltaa vanhempien välillä tai olla erotuomari vanhempien ongelmissa. Vanhemmuus eron jälkeen sekä lapsia koskevien asioiden pohdinta yhdessä työntekijän kanssa kertoo erotilanteen heijastuvan aina myös vanhemmuuteen sekä lasten elämään.

Tukea on haettu eron käsittelyyn lasten kanssa ja siihen, miten asiasta puhua eri-ikäisten lasten kanssa. On pohdittu sitä, millaiset järjestelyt olisivat lapsen hyvinvointia ja etua turvaavia ratkaisuja, mitä tarkoittaa vuoroasuminen tai millaista vanhempien välinen yhteistyö lapsen asioissa voisi olla. Keskusteluissa etsitään neuvoa erityisesti vaikeuksiin, joita koetaan toisen vanhemman kanssa. Mikä avuksi, jos keskusteluyhteys takkuilee tai on kokonaan katkennut toisen vanhemman kanssa. Keskusteluissa on pohdittu niin toisen vanhemman toimintaa kuin myös omia vuorovaikutuksen tapoja, millä askelilla voisi lähetä rakentamaan vanhempien välistä yhteistyövanhemmuutta.

”Oli helppo puhua” (palaute)

Chat on tavoittanut myös vanhempiensa eron kohdanneita lapsia ja nuoria. Näissä keskusteluissa on jaettu työntekijän kanssa huolta omien vanhempien jaksamisesta, eroon liittyvästä surusta ja toisen vanhemman läsnäolon kaipuusta. Nuoret ovat käyneet keskustelemassa myös omien seurustelusuhteiden päättymiseen liittyvistä tunteista ja syistä.

Elokuusta lapsille ja nuorille avataankin oma chatkanava, joka antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ammattilaisen kanssa, saada tietoa omista avunhakemisen mahdollisuuksista sekä lapsille ja nuorille tarkoitetuista tuenmuodoista.

”Kiitos oikein hyvästä palvelusta ja tuesta. Homma toimii näin oikein hyvin. Erittäin merkityksellistä ja tärkeää palvelua. Helppo käyttää ja ottaa tällä tavalla apua vastaan” (palaute)

”Kiitos tuhannesti avusta! Sain erinomaisia neuvoja ja oikeanlaista tukea tilanteeseeni. Minua auttanut päivystäjä oli erittäin ammattitaitoinen ja hän antoi hyviä näkökulmia asiaani. Teette todella arvokasta työtä!” (palaute)

 

[1] Apua eroon -chat on yksi Ensi- ja turvakotien liiton kahdenkeskisen keskustelun mahdollisuuksista. Chat on avoinna arkisin ma-pe klo 12-18 ja lauantaisin klo 14-17. Lasten ja nuorten chat on avoinna arkisin klo 15-17.

Apua eroon chat on avoinna maanantaisin klo 9-10  yhteistyössä Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kanssa.

Kansainväliset huoltoriidat ja erot liittiviin ksymyksiin vastataan tiistaisin klo 18-20.

Päivystäjinä toimivat Ensi- ja turvakotien liiton sekä yhteistyökumppaneiden ammattilaiset.

Kursivoidut tekstit ovat asiakaskohtaamisten pohjalta laadittuja eivätkä ole kenenkään asiakkaan tilanteesta suoraan otettuja lainauksia.

Kursivoidut palautteet ovat lainauksia asiakkaiden antamasta palautteesta apua eroon -chatpäivystäjille vuoden 2020 aikana.

Kuva:Pixabay

Kirjoittaja: Päivi Hietanen

Päivi Hietanen toimii asiantuntijana Ero lapsiperheessä tiimissä. Hänen vastuualueina ovat Ero lapsiperheessä-tilaisuudet (Eroneuvo), Erovertaiskahvilat, Apua eroon chat, lasten ja nuorten chat sekä eroauttamisen verkkopalveluiden kehittäminen. Toimenkuva sisältää alle 12-vuotiaiden lasten eroauttamisen kehittäminen. Toimii yhteistyössä jäsenyhdistysten sekä muiden alan toimijoiden kanssa. Kouluttaa ammattilaisia ja alan opiskelijoita mm. ero, eron jälkeinen vanhemmuus sekä lapsi erossa teemoista. Osaamisalueina myös vapaaehtoistyö ja vertaistuki osana eroauttamista. Hietanen on yksi Yhteistyövanhemmuuden käsikirjan toimittajista ja artikkeleiden kirjoittajista.