Tämä vuosi on ollut meille kaikille monella tapaa poikkeuksellinen. Mutta joulu tulee niin kuin joka vuosi. Juhlista jaloin.

Kaikille joulu ei tule kuitenkaan samanlaisena eikä tarkoita rauhallista yhdessä oloa läheisten kanssa. Suomessa elää 65 000-70 000 lasta ja nuorta, jolla on päihdeongelmainen vanhempi. Jouluna vanhemman päihteidenkäyttö voi lisääntyä entisestään, kun jouluna ei ole työvelvoitteita ja aikaa on tavallista enemmän.

Kuluneena vuonna kotona on vietetty enemmän aikaa kuin koskaan. Kaikille se ei ole tarkoittanut iloista yhdessä oloa perheen kesken. Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä seuranneet toimet ovat vaikuttanet varmasti jokaiseen meistä. Vaikutukset ovat saattaneet olla myös myönteisiä, mutta valtaosalle ne on aiheuttanut paljon ahdistusta ja kasaantuneita ongelmia. Juominen on siirtynyt yhä enemmän kotiseinin sisäpuolelle. On mahdollista, että nyt alkoholia kuluu enemmän, kun työ, koulu ja muut rutiinit ovat muuttuneet. Monen vanhemman jaksaminen on koetuksella, kun vastuu esimerkiksi lasten koulunkäynnistä painottuu enemmän kotiin. Tällaisissa tilanteissa apua saatetaan hakea alkoholista.

Lapsella on oikeus päihteettömään ja turvalliseen kotiin. Tarkoitus ei ole tuomita, vaan herätellä ihmisiä pohtimaan omaa alkoholinkäyttöä ja sitä, millaisia joulumuistoja ja perinteitä on luomassa. Tavat, tottumukset ja uskomukset elävät meissä vahvasti, ylisukupolvien. On tervehdyttävää kyseenalaistaa ja muuttaa perinteitä, jos ne eivät enää vastaa omia arvoja.

Kaikki vanhemmat haluavat lähtökohtaisesti lapselleen hyvää ja olla rakastavia vanhempia. Monesti ajatellaan, että ei lapsi ymmärrä tai hän ei näe, mitä kodissa tapahtuu. Lapsi muuttuu helposti näkymättömäksi vanhempien alkoholinkäytön seurauksena.  Kodin näkymättömät lapset tekevät itsestään pieniä ja hiljaisia ja pakenevat oman mielen ja haaveiden maailmaan. Jouluna tilanteet usein vielä kärjistyvät entisestään. Jouluun latautuu paljon odotuksia, toiveita ja perinteitä, joiden täyttäminen vaatii jo lähes epäinhimillistä suorituskykyä. Juhlamieli katoaa helposti glögihuuruiseen, riitaisaan tunnelmaan ja lapset vetäytyvät omiin huoneisiinsa.

Olen tavannut työni puolesta aikuisia, jotka ovat kertoneet turvattomista ja ahdistavista lapsuuden jouluista. Näitä tarinoita yhdistää se, että vanhempien alkoholinkäyttö jouluna on jättänyt pysyvä arvet. Ikävät muistot seuraavat vuodesta toiseen. Lapsena koetut tapahtumat ja muistot heijastuvat helposti aikuisiälläkin omaan vanhemmuuteen ja ihmissuhteisiin.

Lasten hyvä joulu taataan aikuisten turvallisella läsnäololla ja päihteettömyydellä.

Levollista joulunaikaa!


Vauvaperhe.fi sivujen Vauvaperhe ja päihteet -chat on auki arkisin 23.12-3.1. klo 10-16.  Nimettömässä chatissä voit jutella päihdetyön ammattilaisen kanssa omasta tai puolisosi päihteiden käytöstä.  (Lisätty 22.12.)

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.