Se, miten kohtelemme toisiamme arjessa, vaikuttaa käsityksiimme itsestämme ja omasta arvostamme. Kaikki apua hakevat ja asiakkaat eivät valitettavasti saa palvelujärjestelmässämme arvostavaa kohtaamista osakseen.  Kohtaamisella on vaikutusta siihen, millainen heidän luottamuksensa on tulevaisuuden suhteen. Perusturvallisuutta ja luottamusta rakennetaan kaikissa arjen teoissa ja me jokainen teemme sitä omalta osaltamme.


Viime viikkoina järjestöjen luottamus päättäjien sanaan on saanut kolahduksen.


Suomessa luottamus päättäjiin on ollut korkealla tasolla ja päätöksentekijöiden sanaan on voinut luottaa. Viime viikkoina järjestöjen luottamus päättäjien sanaan on saanut kolahduksen. Keväällä tehtiin aloite, että Suomeen perustetaan kansallisen vanhemmuuden tuen ohjelma. Se toisi näyttöön perustuvia, vaikuttavia vanhemmuuden tuen välineitä eri tahojen käyttöön. Se toimisi valtakunnallisesti, hyödyttäen kaikkia lapsiperheitä tasavertaisesti koko maassa. Asiaa on valmisteltu eduskunnassa. Järjestöjen tietojen mukaan kyseisen, Sitran kaltaisen eduskunnan alaisen säätiön perustaminen on myötätuulessa ja sen pääomittamiseen on kaavailtu 30-50 miljoonaa euroa. Järjestöjen tietojen mukaan suunnitelmana on, että se rahoitettaisiin RAY:n jakamattomasta 400-500 miljoonan tuotosta.

Aloite ja lahja on kannatettava. Järjestöt vastustavat ehdottomasti sen rahoittamista RAY:n jakamattomista tuotoista. RAY:n yhdistämisen valmisteluissa mm. yhteisymmärryspöytäkirjassa (14.8.2015) ja hallintovaliokunnan lausunnossa arpajaislaista (17.12.2016) on yksiselitteisesti lähdetty siitä, että uuden Veikkauksen tuottoja ja aikaisempien peliyhtiöiden jakamattomia tuottoja käytetään vain arpajaislain mukaisiin tarkoituksiin ja entisille edunsaajille. Tämä lähtökohta oli jatkuvasti esillä myös RAY:n viimeisessä hallituksessa, jonka jäsen olin. Siellä  valtion edustajien ja järjestöjen edustajien hyvällä yhteistyöllä varmistimme tämän kirjauksen kaikkiin yhdistämisen loppuvaiheen dokumentteihin.

Suunnitelmat rahoittaa uusi säätiö RAY:n jakamattomasta tuotosta on täysin yhdistämisvaiheessa sovitun vastaista. Jos näin toimitaan se horjuttaa järjestöjen luottamusta valtiovallan sanan pitävyyteen. Suunnitelmasta on luovuttava ja rahoitus on löydettävä muista varoista. Tarkoituksenahan on antaa valtion lahja Suomen lapsille.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.