Vanhempi vankilan portilla -hankkeessa on katsottu vanhemman rikosprosessia lapsen silmälasein. Työn avuksi hankkeessa kehitettiin Vangin polku, joka pian muuttui Vangin perheen poluksi.  Kyseessä on työmenetelmä, jonka avulla lapsi (vanki ja muut läheiset) voi käydä läpi tunteitaan ja ajatuksiaan sekä arjessa tapahtuneita muutoksia vanhemman vankeustuomion eri vaiheissa. Polkutyökalun avulla työntekijä on voinut kartoittaa lapsen tiedon ja tuen tarvetta. Menetelmä on narratiivinen, voimavarakeskeinen ja dialoginen. Sen tarkoitus on auttaa kertojaa paitsi tulemaan kuulluksi, myös nähdyksi, ei vangin lapsena ja vankina vaan lapsena ja vanhempana.

Polulle voi astua kaikissa vaiheissa, käydä läpi jo tapahtunutta, suunnitella rangaistuksen aikaista lapsi- ja perhetyötä tai koevapautta ja sen päättymisen jälkeistä aikaa. Vanhempi voi myös asettua polulle lapsensa asemaan ja polun läpikäynti on voinut valmistaa Lapset puheeksi -keskusteluun. Työmenetelmää on käytetty myös siirtopalavereissa, jolloin vankivanhempi on voinut kertoa tarinansa kunnan perhetyöntekijälle vankilan työntekijän täydentäessä kuntoutusprosessin kuvausta.

Vanhemman tekemä rikos ja sen seuraukset lapsen elämässä voivat vaarantaa lapsen kehitystä ja kasvua. COPING-tutkimuksen (2012) mukaan vankien lapsilla on kohonnut mielenterveyden häiriön riski, lapset ikävöivät vanhempaansa ja erityistä tukea yhteydenpitoon tarvitsevat sijoitetut lapset.  Lapsen jaksamista ja psyykkistä hyvinvointia tukee lapsen mahdollisuus puhua kokemuksistaan ja tunteistaan koko vankilatuomion ajan, avoin kommunikaatio, vanhempien antama huolenpito ja mahdollisuudet pitää yllä suhdetta vankilassa olevaan vanhempaansa.

Ensi- ja turvakotien liiton edellisen vankien lapsiin kohdistuneen hankkeen tuloksena perustettiin v.2010 vankilan perheosasto.  Jännityksellä odotan, millaisia keskustelun avauksia hankkeen huomisessa loppuseminaarissa kuullaan.

Hankkeen päättyessä haastamamme kaikki aikuiset kohtelemaan lapsia tasa-arvoisesti ja tukemaan lasten turvallista arkea.  Vangin perheen polku käyttöohjeineen löytyy ensi vuonna www.etkl.fi -sivuilta.

Kirjoittaja on ”Vanhempi vankilan portilla” -hankkeen projektipäällikkö, joka haaveilee uudesta ”Lapsi vangin perheen polulla” -hankkeesta.

Lähde: COPING-tutkimus 2012 (Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health)

Kirjoittaja: Pirjo Kotkamo

Pirjo Kotkamo toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton Vaativan vauvatyön ja Lapsilähtöisen päihdetyön tiimeissä sekä työskentelee psykoterapeuttina.